Před víc než rokem se musel skauting přesunout online.

  Kromě několika schůzek a výprav před prázdninami a během podzimu pak mohly běžným způsobem proběhnout pouze letní tábory.<>p Skautští vedoucí se museli naučit připravovat pro kluky a holky program na dálku. Tisíce skautů a skautek pak dostály skautskému slibu a pomáhají jako dobrovolníci seniorům i nemocným. I v této náročné situaci se největší organizaci pro děti a mládež v zemi daří i nadále růst: v Česku je nyní 68 802 skautů a skautek v 2 257 oddílech.

  I přes nepříznivé podmínky, ve kterých musel skauting fungovat, skautů a skautek za minulý rok přibylo, oproti předchozímu roku o téměř devět stovek. Skautů a skautek v Česku přibývá kontinuálně od roku 2006 a celkový nárůst členské základny od tohoto roku přesáhl padesát procent.

  Výsledky registrace 2021

  • do 6 let: 1 580
  • 6 až 15 let: 37 940
  • 15 až 18 let: 6 797
  • děti a mládež do 18 let celkem: 46 317
  • dospělí nad 18 let: 22 485

  Nejpočetnější je kategorie světlušek a vlčat (22 860) a skautek a skautů (15 488).
  Skautských oddílů je nyní 2 257, jen za minulý rok přibylo 36 nových oddílů.

  Nejvíce skautů a skautek je v Jihomoravském kraji, ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.

  V září 2020 prakticky nemohly proběhnout nábory nových členů, nemohly tedy růst kategorie, které tradičně přibývají nejsilněji – světlušky, vlčata a mladší skauti a skautky.

  Junák – český skaut nyní sdružuje 68 802 členů a členek – kluků a holek, dospívajících i dospělých, a je dlouhodobě největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.

  „Velmi si vážíme toho, že se pandemie nepromítla do počtu skautek a skautů výrazně negativně. Ze spřátelených skautských organizací v zahraničí máme zprávy spíše o opačném trendu, i naše mateřská světová organizace WOSM pokles předpokládá. Za tímto výsledkem je obdivuhodné úsilí a vytrvalost vedoucích – dobrovolníků i pevné zázemí organizace, které jim poskytuje podporu,” uvádí starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

  Skautský program probíhal v uplynulém roce nejčastěji formou online schůzek na různých platformách. Během nich holky a kluci například zkouší společně vařit, dělají kvízy, zpívají, vyrábí, cvičí jógu nebo si povídají se zajímavými hosty. Objevuje se ale i náročnější program, třeba společná schůzka se skauty z Malediv nebo práce na projektu pro 3D tiskárnu. Někdy se oddíly vydají i na online výpravu, pro kterou vedoucí připraví program na celý den a kluci a holky jí z ešusů nebo usínají večer po skautské večerce ve spacáku.
  Vedoucí také natáčejí videa s různými návody, hrami nebo cvičením nebo pro kluky a holky vymýšlí sady výzev, často tematických (pohyb, poznávání přírody, pomoc v okolí). Oddíly rovněž často připravují hry v okolí (hledání míst podle fotek, šifrovací nebo detektivní hry), které pak mohou děti absolvovat s celou rodinou.

  Ne všude a všem však skauting na dálku vyhovoval a byl v jejich možnostech – ať už šlo o rodiče unavené online výukou, vedoucí nebo děti samotné, pro mladší věkové kategorie je navíc online činnost poměrně náročná.

  „Už během jara jsme věděli, že nemálo oddílů našlo cesty, jak činnost udržet i na dálku a díky sdílení těchto příkladů dobré praxe se podařilo v podzimní vlně povzbudit i další oddíly a skauting se rozvíjel dál i v téhle neobvyklé podobě. Na straně vedoucích bylo znát, že ani ve vlastním rozvoji nezahálí – o nabídku online vzdělávání byl velký zájem,“ dodává Výprachtický.

  Skauti předávají napečené občerstvení v nemocnici v Jilemnici Být kreativní při řešení problémů je ostatně dovednost, kterou skauting silně rozvíjí. Stejně jako připravenost na krizové situace a zapojení do pomoci druhým a služby společnosti.
  Mladší skauti a skautky tak často pečou dobroty pro zdravotníky, kreslí obrázky seniorům nebo píší dopisy zdravotníkům. Dospělí skauti a skautky nakupují seniorům i lidem v karanténě, doručují léky, zapojují se do podpory očkování, roznáší respirátory, doučují děti, pomáhají v domovech pro seniory i v přetížených nemocnicích. Za minulý rok se do služby společnosti pustily tisíce skautek a skautů. Do projektu Skautské pomoci je nyní zapojeno tisíc skautských dobrovolníků, připravených doručit nákup nebo léky téměř po celém Česku.

  Nedílnou součástí skautingu je trénink zvládání krizových situací, v dobrých časech se skauti a skautky připravují na to, že zkrátka může být i hůř. Rok s nemocí covid-19 ukázal, že podobná příprava se hodí v maximální míře a skautská výchova je velkou výhodou.