Nadace VIA hledá pozitivní příběhy, které ocení Cenou Via Bona. Ústředním tématem 24. ročníku ceny jsou Příběhy naděje.

    Hledáme příběhy Srdcařů a Srdcařek, kteří se nevzdali a dokázali se i během nelehkého posledního roku semknout a navzájem si pomoci. Oceněno bude šest nejinspirativnějších příběhů v kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat.

    Nominovat lze jednotlivce, skupiny lidí, spolky, neziskové organizace či firmy, prostě všechny, kdo i přes překážky spojené s uplynulým rokem pomáhali ve svém okolí nebo darovali druhým. Z nominovaných příběhů odborná porota vybere a ocení tři příběhy v kategorii „Umění žít spolu“ pro ty, kteří rozvíjejí sousedské vztahy a na pomoc druhým věnují svůj čas a energii, a tři příběhy v kategorii „Umění darovat“ pro ty, kteří druhým věnují své finanční prostředky nebo možnost darovat zprostředkují jiným (např. prostřednictvím dárcovské výzvy). Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají.

    Nominace přijímáme do 30. června, přihlásit letos můžete i sami sebe. Moc se těšíme na zaslané příběhy naděje, které nám všem mohou dodat inspiraci.