Hlavní město získalo 18. května 2021 cenu za péči o lesy European Forest City Award 2021. Evropský lesnický institut tak ocenil údržbu a rozšiřování pražského lesního fondu a péči o životní prostředí. Institut, který ocenění uděluje, sdružuje zástupce lesního výzkumu, průmyslu, vlastníky lesů i mezinárodních organizací starajících se o lesy. Loni cenu dostal německý Bonn a v roce 2019 skotský Aberdeen.

    „Ceny ‚Praha město lesa‘ si velmi vážím. Potvrzuje, že jdeme správnou cestou a daří se nám plnit náš slib – za osm let vysázet jeden milion stromů. Už jsme jich vysázeli 370 tisíc a v sázení pokračujeme,“ okomentoval ocenění primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-je-mestem-lesa-pro-rok-2021