Počet členů ČRDM vzrostl na 90

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 15. 10. 2004 |

vs1 Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se rozrostla; namísto dosavadních 85 má nyní rovných 90 členů – dětských a mládežnických spolků a organizací, které dohromady sdružují přes 200.000 individuálních členů. Takový byl jeden z výsledků 20. valného shromáždění ČRDM, konaného 14. října 2004. Z vůle většiny přítomných se k dětské a mládežnické radě připojily Klub přátel umění v České republice, ASF Mezikulturní programy, o.s., Duhoví kamarádi, Koala a – s jistým váháním (ze 64 se 34 zdrželo hlasování) – i Jihomoravská krajská rada dětí a mládeže, čítající 16 samostatných organizací respektive 16.000 individuálních členů.
Kromě přijetí nováčků odhlasovalo plénum také doplnění představenstva ČRDM o Mgr. Šimona Pokorného z Dorostové unie - sdružení křesťanských dorostů; předpokládá se, že v představenstvu Rady posílí tým vnitřních vztahů. Na programu jednání byly též priority ČRDM pro příští rok, zpráva o stavu hospodaření, formální změny Jednacího řádu a Směrnice pro platbu členských příspěvků a (přijatý) návrh na zvýšení členských příspěvků o 50 haléřů na 3,50 Kč za osobu do 26 let.

Zhruba tříhodinové jednání ve školní jídelně Gymnázia prof. J. Patočky ovšem přispělo mimo jiné i k vyjasnění a utřídění názorů, stanovisek a postojů jednotlivých členských sdružení k některým důležitým tématům - například k daňovým asignacím. Představitelka sdružení Malý princ rovněž předestřela plénu krizovou finanční situaci "svého" spolku a požádala účastníky valného shromáždění o solidaritu a pomoc. vs2
Závěrečné usnesení konstatuje, že konkrétními úkoly ČRDM pro rok 2005 jsou vedle pojištění a správy internetové sítě v administrativní budově na Senovážném náměstí také Kancelář Rady, zahraniční aktivity ČRDM a již tradiční Bambiriáda. Podprojekty zahrnují i pravidelná setkání s důležitými veřejně činnými osobnostmi (společně s Národním parlamentem dětí a mládeže), publikaci "Město dětem", semináře a média: tištěný zpravodaj ČRDM Archa a internetový portál Adam.
V diskusi také zaznělo, že Rada hodlá postoupit případnému zájemci další provozování internetového projektu Sídliště, přednostně zaměřeného na protidrogovou prevenci.

vs3 Živá debata se rozproudila kolem postoje ČRDM k daňovým asignacím - jakkoli nyní "neleží na (politickém) stole". Téma nastolili zástupci Pionýra, kteří rozvedli svoji skepsi vůči důsledkům případných změn ve způsobu financování na další chod a činnost sdružení pracujících s dětmi.
"Jedno z nebezpečí je to, jakou kdo kampaň rozpoutá ohledně získání potencionálních poukazovatelů daňové asignace," poznamenal mimo jiné první místopředseda ČRDM Lee Louda. Vyřčené obavy se pokoušeli rozptýlit zejména činovníci Junáka - a výsledkem bylo velmi těsné potvrzení předchozího stanoviska ČRDM, vyjádřeného představenstvem letos v červnu. Dalo by se charakterizovat jako opatrný podmíněný souhlas - ČRDM nadále pokládá daňové asignace za další možný zdroj financování činností dětských a mládežnických sdružení, ovšem jen jako doplňkový, vedle stěžejních státních dotací.
Podle ředitele Kanceláře ČRDM Jiřího Zajíce je zmíněné stanovisko rozumné a odpovídá stávající situaci. "Já osobně bych podporoval asignace, protože si myslím, že nám neublíží - na bázi oddílu mohou pomoci - a společensky je to výchovné plus," shrnul svůj názor Jiří Zajíc. Předseda ČRDM Pavel Trantina vnímá i přes potvrzení předchozího stanoviska představenstva, že názor ČRDM není v tomto ohledu jednoznačný. "Předpokládám, že o daňových asignacích bude tak jako tak probíhat diskuse a že se k tomu na některých fórech při vytváření názorů ČRDM vrátíme," uzavřel kontroverzní téma 20. valného shromáždění ČRDM Pavel Trantina.

Usnesení 20. valného shromáždění České rady dětí a mládeže najdete ZDE.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2004101501-pocet-clenu-crdm-vzrostl-na-90.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku