Rozhodnutí představenstva ČRDM ohledně výše členských příspěvků na rok 2005

| Autor: Jiří Zajíc | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 21. 11. 2004 |

Projednávání výše členských příspěvků na Valném shromáždění ukázalo, že (navzdory předběžným konzultacím) není se zvýšením ze 3 Kč/osobu na 3,50 Kč/osobu všeobecný souhlas. Tomu odpovídalo i hlasování o této věci (29:28).
Za této situace se představenstvo rozhodlo pro tento postup:
- provést zálohově výběr členských příspěvků na rok 2005 pouze ve výši 3 Kč/osobu,
- projednat návrh na zvýšení v členských sdruženích znovu, a to s dostatečným časovým předstihem
- a celou záležitost definitivně dořešit na jarním valném shromáždění.

Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2004112101-rozhodnuti-predstavenstva-crdm-ohledne-vyse-clenskych-prispevku-na-rok-2005.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku