Sněm dětí doplňuje uvolněná místa

| Autor: Václav Bratrych | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 5. 1. 2005 |

Sněm dětí České republiky pro životní prostředí

Od 1. do 30. ledna 2005 přijímá pražská Agentura Koniklec návrhy na obsazení míst nových členů za kraje České republiky, které nejsou v současné době zastoupeny ve Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), jenž se letos zaměřuje na téma "Krajina, lidé a životní prostředí". Činnost sněmu probíhá již dvanáctým rokem, v současnosti za podpory ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a ve spolupráci s Českým rozhlasem, sdružením Arnika, Hnutím Duha a dalšími. Letos se činnost sněmu uskuteční hlavně díky podpoře programu Státního fondu životního prostředí ČR.

"Činnost ve Sněmu dětí mládež velice zajímá, hovoří o tom i přes 400 členů, kteří již prošli jeho řadami. Baví je seznamovat se s problémy životního prostředí hrou, pokusy, každotýdenním pozorováním, ale také při odborných přednáškách. Devastaci životního prostředí nejrůznějšími velkými a malými znečišťovateli děti vnímají velmi citlivě," komentuje činnost SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor Václav Bratrych z Agentury Koniklec.

"Sněmačky a sněmáci budou od začátku roku kromě jiného mapovat přírodní prostředí v okolí svého bydliště. Zároveň budou vymýšlet a po konzultaci realizovat opatření, jejichž cílem bude minimalizace odpadu v domácnosti a ukončení necitlivých zásahů do přírodního prostředí jimi vybraných území," upozornil na letošní aktivity odborný lektor RNDr. Václav Petříček z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Iva Tenorová, bývalá členka SDČR-ŽP za okres Blansko, říká: "Sněm mě naučil postarat se sama o sebe a používat vlastní mozek. Vnímat lidi kolem sebe, naslouchat jim a respektovat jejich názory. Dívat se na svět otevřenýma očima, pomáhat přírodě, ale taky třeba spolupráci v týmu, sbalit si batoh na výšlap do hor, upéct chleba, nastoupit na nádraží do správného vlaku a samozřejmě spoustu věcí o přírodě a ekologii."

Přihlášky do Sněmu dětí byly rozeslány na základní školy, gymnázia, DDM a neziskové organizace po celé republice. V elektronické podobě je spolu s dalšími zajímavými informacemi najdete na adrese http://sdcr.koniklec.cz/.

Kontakt: tel.: 732 749 878, sdcr@koniklec.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005010502-snem-deti-doplnuje-uvolnena-mista.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku