Podpis dohody o spolupráci

| Autor: Asociace malých debrujárů ČR - tisková zpráva | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 17. 1. 2005 |

Ředitel gymnázia RNDr. Miroslav Vácha a prezident AMD ČR Mgr. Petr Zapletal

Ve středu 12. ledna 2005 byla za přítomnosti starosty města Tábora ing. Františka Dědiče podepsána „Dohoda o spolupráci“ mezi Asociací malých debrujárů ČR – kluby Tábor a gymnáziem Pierra de Coubertina v Táboře.
Dohoda v obecné rovině definuje oblasti zájmů obou partnerů a konkrétně stanovuje akce připravené k realizaci v letošním roce. Jsou to například: spolupráce při mezinárodních výměnách a dalších zahraničních aktivitách, provozování technických kroužků mimo rámec výuky školy nebo příprava společné delegace na světovou výstavu ESI do Chile. Symbolický podpis také podtrhuje možnosti výhodného partnerství. Spojení sil umožní kvalitnější dosahování společných zájmů a především umožní mladým lidem z táborska aktivní zapojení do široké škály volnočasových aktivit. Svými podpisy završili několikaletou dobrou spolupráci města, gymnázia a občanského sdružení prezident Asociace malých debrujárů ČR Mgr. Petr Zapletal a ředitel gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha.
www.debrujar.cz
Asociace malých debrujárů ČR (www.debrujar.cz) je občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie.
Cílem činnosti je:

K naplnění svých cílů sdružení navazuje mezinárodní kontakty a spolupracuje s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005011701-podpis-dohody-o-spolupraci.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku