10. seminář k plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

| Autor: RNDr. Miroslav Prokeš - Sdružení zastánců práva dítěte – česká sekce DCI | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 11. 2. 2005 |

Za třináct let od přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte se v Česku udělaly některé pozitivní kroky pro její realizaci, ale stále je co vylepšovat. Zrušením Republikového výboru pro děti, mládež a rodinu, který měl její realizaci na starosti, udělala předešlá vláda chybu a současná vláda by ji měla napravit. Do konce roku 2003 měla ve spolupráci s nestátními organizacemi přijmout Národní plán naplňování Úmluvy. Již od roku 1991 se datují dosud neúspěšné snahy, aby vláda předložila Parlamentu návrh zákona o dětech a mládeži, jenž kodifikuje ta ustanovení Úmluvy, která v našem právním řádu nejsou konkrétně řešena. Tyto a další závěry vyplynuly ze semináře téměř stovky zástupců nestátních organizací a různých institucí z celé republiky, který se konal v úterý 1. 2. 2005 v Parlamentu.

Seminář svolaly poslankyně Anna Čurdová, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a Květa Čelišová, předsedkyně Komise pro rovné příležitosti, a poslanec Svatopluk Karásek, vládní zmocněnec pro lidská práva, ve spolupráci s českou sekcí Defence for Children International – Sdružením zastánců dětských práv. S peticí, v níž navrhují celou řadu konkrétních opatření pro zlepšení situace našich dětí, se jeho účastníci, mezi nimiž byli akademici, mladí lidé i zástupci parlamentů dětí a mládeže, obrátili na obě komory Parlamentu ČR.

“Cílem semináře bylo koordinovat postup nestátních organizací vůči státním orgánům, vyhodnotit naše i zahraniční zkušenosti a promyslet možná zlepšení. Jeho účastníci vyzvali ostatní organizace, kterým leží osudy dětí na srdci, aby se připojili k Alianci nestátních organizací za práva dětí,” vysvětlil předseda spolupořádající české sekce DCI Miroslav Prokeš. Konstatoval také, že státní orgány učinily v novém školském zákoně pozitivní krok k naplňování Úmluvy zakotvením možnosti ustavení žákovských a studentských samospráv jako partnerů vedení školy.

Osmnáctiletá Markéta Rattayová z Pražského parlamentu dětí a mládeže přednesla formou sci-fi svou představu o ideálním plnění Úmluvy v praxi. Pozitivním příkladem je výuka dětských práv jako samostatného předmětu na Pedagogické fakultě v Olomouci, jak o tom hovořil dr. Bůžek z této školy. Další účastníci uvedli příklady porušování dětských práv rodiči i veřejnou správou na různých úrovních.

Na závěr semináře schválili všichni účastníci petici, která se s konkrétními požadavky obrací na obě komory Parlamentu České republiky. Mj. vyjadřuje zásadní nesouhlas s chystaným vypovězením mezinárodní úmluvy o zabránění obchodu s lidmi.

Členské organizace Aliance NNO za práva dětí (ANO)


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005021101-10-seminar-k-plneni-umluvy-o-pravech-ditete-v-cr.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku