Ekofór - hledání Ještěrů i Veleještěrů začalo

| Autor: Lucie Nováková - Hnutí Brontosaurus | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 17. 2. 2005 |

Brontosaurus

Nemalý počet prací, který se sešel v loňském ročníku soutěže ekologického humoru EKOFÓR, byl motivací vyhlásit i další ročník. Dnem 1. 2. 2005 tedy začíná EKOFÓR 2005 a ústředí Hnutí Brontosaurus, které soutěž vyhlašuje, opět přijímá na své kanceláři v Brně vtipné práce se zamyšlením nad životním prostředím. Je možné se zapojit, jak kreslenými vtipy v kategorii Ještěrka (do 15 let) a Veleještěr (nad 15 let), tak fotografiemi či jejich koláží v kategorii Lochneska (věkově neomezeno). Vybrané nejzajímavější práce se po uzávěrce, která je stanovena na 15. 5. 2005, zúčastní putovní výstavy na hudebních festivalech a jiných veřejných akcích, kde bude moci veřejnost - laická porota - vtipy hodnotit. Příspěvky ale budou hodnoceny také odbornou porotou. Vítězové laické i odborné poroty budou vyhlášeni na festivalu Mohelnický dostavník, který se koná poslední víkend v srpnu v Mohelnici, a čekají je zajímavé ceny. Vyhlášením vítězů však výstavy nekončí, i poté budou práce vystavovány v různých městech po celé ČR. Podrobné informace lze najít na internetových stránkách soutěže http://ekofor.brontosaurus.cz nebo je získat na Kanceláři Hnutí Brontosaurus.

"Cílem soutěže je především zvýšit zájem veřejnosti o naše společné životní prostředí", říká Lucie Nováková z ústředí Hnutí Brontosaurus, "ale lze z ní také vyhodnotit, jak lidé vnímají stav životní prostředí v určitém věku. Zvlášť cenné jsou v tomto směru práce dětí", dodává. Pro některé školy se soutěž stala také náplní pro hodiny výtvarné výchovy, pro oddíly dětí náplní schůzky.

Soutěž EKOFÓR má již dlouholetou tradici. První ročník proběhl již v roce 1979 a po menším přerušení se Hnutí Brontosaurus loni u příležitosti 30 let činnosti organizace rozhodlo obnovit její tradici. "Chápeme humor jako nenásilnou cestu k zamyšlení se nad problémy společnosti a prostředí, ve kterém žijeme, což cítíme jako důležité a potřebné, proto jsme se rozhodli soutěž obnovit", vysvětluje Nováková.

Hnutí Brontosaurus touto soutěží rozšiřuje náplň své činnosti, kterou je zejména pořádání akcí k ochraně přírody a kulturních památek a ekologická výchova, a nabízí tak široké spektrum zapojení pro ty, kteří nechtějí být lhostejní ke svému životnímu prostředí a jsou ochotni nezištně pracovat.

Kontakt:
Hnutí Brontosaurus, Michalova 4, Brno 628 00; tel. 544 215 585
hnuti@brontosaurus.cz; www.brontosaurus.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005021702-ekofor-hledani-jesteru-i-velejesteru-zacalo.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku