Skauti pomáhají nemocným leukémií

| Autor: Junák - český skaut - tisková zpráva sdružení | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 3. 6. 2005 |

Daniel Šobáo - Jerry, vítězná fotografie z roku 2004Dne 17. - 19. června 2005 proběhne již sedmý ročník celostátní humanitární akce KAPKA, do něhož se v letošním roce zapojují skauti téměř z 60 měst po celé České republice. KAPKU společně pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junák – svaz skautů a skautek ČR. Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy lidí postižených nemocemi krvetvorby, možnost přihlásit se do Českého národního registru dárců kostní dřeně a v neposlední řadě i získat finanční prostředky na uskutečňování programu Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Během pátku 17. června a následujícího víkendu obsadí skauti ve všech krajích ČR více než 150 čerpacích stanic, kde budou oblečeni do triček KAPKY oslovovat přijíždějící řidiče. Těm nabídnou informace o možnostech pomoci nemocným leukémií a podobnými chorobami, v případě zájmu řidiče umyjí okno automobilu a na oplátku umožní každému za tuto službu přispět na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně do připravených zapečetěných kasiček. K celé akci je připraveno více než 900 dobrovolníků z řad skatů a studentů středních škol.

V roce 2004 KAPKA, ve svém šestém ročníku, přinesla díky všem dobrovolníkům v 66 městech částku 760.636,- Kč. V letošním sedmém ročníku se všichni zúčastnění budou opět snažit tuto částku překročit a udržet tak stále vzestupný trend.

Program Nadace pro transplantace kostní dřeně:

Junák, svaz skautů a skautek ČR, je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. Skauting je výchovné hnutí, jehož posláním je podpora rozvoje osobností mladých lidí. Junák má 55 000 členů, na celém světě je více než 36 miliónů skautů a skautek. Organizací KAPKY naplňují dospívající skauti své heslo „SLOUŽÍM“.

Motem KAPKY je „ SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII“.
Čerpací stanice, kde bude letos akce KAPKA probíhat, Vás upoutájí plakátem s optimistickou postavičkou dárce, kterou pro KAPKU nakreslil pan Renčín pod heslem „Jsem dárcem. A Ty?“


Květoslava Fričová
Nadace pro transplantace kostní dřeně
fricova@kostnidren.cz
http://www.kostnidren.cz


Ondřej Bluma a Honza Bruha
Junák – svaz skautů a skautek ČR
kapka@skaut.cz
http://www.skaut.cz/kapka


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005060302-skauti-pomahaji-nemocnym-leukemii.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku