NROS: vyhlášení 2. kola žádostí o granty z EU

| Autor: NROS - tisková zpráva | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 22. 2. 2006 |

euroNROS podpoří více než 1,5 miliónem EUR z evropských fondů širokou škálu činností nestátních neziskových organizací

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila 2. kolo přijímání žádostí nestátních neziskových organizací (NNO) o granty z programu EU „Transition Facility (přechodový nástroj)“. NNO mohou předkládat projekty v oblasti antidiskriminace, boje s korupcí, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů. NROS celkově rozdělí přes 1,5 miliónu EUR na projekty, které mohou trvat maximálně 1 rok a které budou předem zálohovány ve výši 80% celkových nákladů. Maximální podpora na jeden projekt může být až 50 000 EUR. Organizace mohou podat v rámci jedné výzvy i jedné priority více návrhů projektů, které mohou být následně všechny podpořeny.

„Vyhlášený program není určen jen specializovaným NNO v podpořených oblastech. I když by někdo mohl namítnout, že například ochrana spotřebitelů je záležitostí pouze spotřebitelských organizací, není tomu tak,“ říká Bojan Šuh z NROS, vedoucí oddělení PHARE/Transition Facility. „Řada nespotřebitelských NNO si ani neuvědomuje, že de facto v praxi vyvíjejí ´spotřebitelskou´ činnost. Vždyť ´spotřebiteli´ jsou i pacienti či uživatelé sociálních služeb“. Do 2. výzvy bylo aktuálně zařazeno několik dalších priorit, které rozšiřují okruh možných žadatelů. Mezi tyto nové priority patří problematika dluhového poradenství či poradenství pro uživatele sociálních služeb.

V oblasti antidiskriminace budou podpořeny projekty, které se zaměří na boj proti jakékoliv formě diskriminace z různých důvodů (rasy, pohlaví, věku, sexuální orientace, postižení, víry, atd.). V oblasti antikorupce NROS podpoří boj s korupcí ve všech oblastech společnosti. NNO, které se zaměřují i na poradenskou činnost v oblasti životního prostředí či prosazování evropské ekologické legislativy v ČR, mohou požádat o grant v rámci vyhlášeného kola Transition Facility v oblasti ochrany životního prostředí. Podporu mohou získat i zajímavé a inovativní projekty, které nemusí nutně odpovídat zavedeným činnostem v daných oblastech.

Bojan Šuh dodává i další důvod, proč by se NNO měly o vyhlášený program zajímat: „V současné době, kdy je pro NNO teoreticky dostupná celá řada jiných grantových programů, je program Transition Facility přátelský pro NNO především svými finančními a procedurálními podmínkami. Určitě by neměl uniknout jejich pozornosti“.

NROS nabídne všem zájemcům možnost konzultovat jejich projekty telefonickou a elektronickou cestou. Na stránkách nadace www.nros.cz budou rovněž zveřejněny často kladené otázky spolu s odpověďmi na ně.

Transition Fcility je program Evropské unie, který je dostupný jen novým členský zemím EU. Jeho cílem je v období 2004-2006 pomoci odstranit „nedodělky“ v přípravách na vstup do EU, které se nepodařilo zcela vyřešit v rámci předstupních fondů. Čerpání prostředků na jednotlivé projekty bude z těchto fondů probíhat do roku 2009.

Více informací o vyhlášené výzvě poskytne:
Kateřina Kotasová
katerina.kotasova@nros.cz
Tel: 233 359 484


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006022102-nros-vyhlaseni-2-kola-zadosti-o-granty-z-eu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku