Pomůžete Elišce?

| Autor: redakce | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 9. 3. 2006 |

Dobrý den,
jmenuji se Eliška Nováková a jsem studentkou 5. ročníku oboru Vědecké informace a knihovnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku spolupráce knihoven a neziskových organizací při výchově mládeže. Pod touto spoluprací rozumím pořádání různých akcí pro děti a mládež s výchovným dosahem. Jde mi o zjištění aktuálního stavu spolupráce či zájmu o ni. Vás bych tímto dopisem ráda požádala o pomoc a spolupráci. Prosím Vás o vyplnění přiloženého dotazníku (zabere vám pár minut) a jeho odeslání zpět na mou adresu (kelis@mail.muni.cz). Odpovědi prosím podtrhněte či jinak zvýrazněte, popřípadě dopište slovní komentář. V případě dotazů můžete zaslat e-mail nebo zavolat na mé číslo 732659703.
Děkuji velmi za spolupráci.

S pozdravem
Eliška Nováková


Dotazník - neziskové organizace

Jméno vaší organizace:

Město:

1. Jak dlouho vaše organizace působí?

2. Je vaše organizace zaregistrována v některém portálu pro neziskové organizace? NEZISKOVKY.CZ NEZISKOVKA.CZ JINÝ:

3. Vyhledáváte informace vhodné pro vaši organizaci ve vaší nejbližší knihovně? ANO x NE

3.1 Jestliže ANO, jakého druhu?

4. Zde prosím stručný popis vašich akcí pro děti a mládež (příp. odkaz na něj):

5. Spolupracujete při těchto akcích s knihovnou? ANO x NE

5.1 Jestliže ANO, u kterých (prosím stručný popis – pokud není uveden výše a jméno spolupracující knihovny)?

5.2 Jestliže ANO, kdo přišel s nápadem, myšlenkou? KNIHOVNA x NO

5.3 Jestliže ANO, co dodáváte vy a co knihovna (např. prostory, lidi atd.)?

5.4 Jestliže NE, měli byste o tuto spolupráci zájem? ANO x NE

5.5 V případě zájmu o spolupráci čekáte na návrh od knihovny nebo přijde popud od vás?

6. Vaše komentáře a připomínky či sdělení:


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006030903-pomuzete-elisce.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku