Mladí lidé za život bez tabáku?

| Autor: ČRDM | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 5. 4. 2006 |

manifestoKouření patří k velkým problémům současnosti. O tom není pochyb. Při pohledu do statistik či docela obyčejným pozorováním snadno objevíme fenomén dnešní doby: s kouřením začíná stále víc mladých a v téhle oblasti se děvčatům dokonce podařilo předstihnout kluky. Lze tento trend přibrzdit či snad dokonce zvrátit? A co pro to mohou udělat ti, kterých se to přímo týká – mladí? To jsou otázky, které stály na začátku projektu nazvaného Mladí lidé za život bez tabáku? Ať už patříte mezi kuřáky či naopak vám tahle záliba nic neříká, uvítáme vaše názory v anketě (v elektronické podobě ji najdete na adrese www.adam.cz/tabak a její vyplnění vám zabere skutečně jen chvilku času). Navíc máte možnost se aktivně zapojit do diskuse na život bez tabáku, která proběhne v druhé polovině května v Bruselu.

Evropské fórum mládeže pořádá v rámci projektu "Mladí lidé za život bez tabáku?" celoevropskou konferenci, jež se uskuteční v Bruselu ve dnech 18. - 21. května 2006. Za Českou republiku se jí může zúčastnit 8 mladých lidí. Konference dá zúčastněným příležitost přímo ovlivnit tvorbu Manifestu evropské mládeže, jenž má být shrnutím doporučení pro tabákovou politiku v EU, a prohloubit kontakty s ostatními národními radami mládeže a členskými organizacemi Evropského fóra mládeže.

Zúčastnit se mohou mladí lidé (občané členského státu EU) ve věku 18 – 35 let se zájmem o aktivní účast na konferenci, mající dobrou znalost anglického jazyka a schopní prezentovat organizaci, jež je vyslala.
Pořadatelé zabezpečí ubytování, stravování a proplatí účastníkům cestovní náklady.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu České rady dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, případně faxem na číslo 234 621 541 a e-mailem na adresu crdmintr@adam.cz. Přiložte průvodní dopis, v němž uvedete, zda a z jaké organizace jste, jak hodláte k úspěchu konference přispět a zastupovat názory mladých lidí z ČR (bez těchto informací nebude přihláška posouzena).

Uzávěrka příjmu přihlášek je 26. dubna 2006.
Bližší informace (ZDE), přihláška (ZDE).


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006040401-mladi-lide-za-zivot-bez-tabaku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku