Spolupráce KČT s Asociací TOM

| Autor: Tomáš Novotný | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 24. 4. 2006 |

Klub českých turistů V sobotu 22. a v neděli 23. dubna 2006 proběhla v Pardubicích s napětím očekávaná konference KČT. Probíhala ve věcném a nekonfliktním duchu, přesto je její výsledek zásadní a významný pro Klub českých turistů i pro tomíky. Po patnácti letech se s předsednictvím klubu rozloučil ing. Jan Havelka. Neúnavný propagátor klubu a velký přítel našeho hnutí již v dalším volebním období nekandidoval. Ing. Havelka se ve svém projevu přimluvil mj. za zachování těsné spolupráce mezi KČT a Asociací TOM, čemuž delegáti, resp. jejich významná většina, vzápětí vyhověli. Schválili totiž nové stanovy, které zřizují třiadvacetičlenný ústřední výbor tvořený šéfy oblastí a sedmi členy předsednictva, nově konstituovaného výkonného orgánu klubu. V tomto výboru budou přítomni i šéf asociace a generální sekretář KČT. Snad ještě významnější změnou je zavedení výkonného orgánu klubu, a to předsednictva KČT.

A-TOM V něm zasednou pro příští 4 roky Jan Stráský, nový šéf klubu, Ján Babnič a Zdeněk Cabalka, místopředsedové (na místopředsedu kandidoval dále generální sekretář ing. Krejzlík, který zvolen nebyl), předseda a místopředseda Asociace TOM Tomáš Novotný a Jiří Homolka (první z titulu funkce, druhý uspěl v řádné volbě a mohl by mít v novém vedení na starost ekonomiku), klubový sekretář Jaroslav Krejzlík (z titulu funkce),Jaroslav Šlechta z Vysočiny, Karel Markvart, JČ, za radu značení a pražský kandidát Vratislav Chvátal, někdejší sekretář KČT. Delegáti rovněž zvolili novou revizní komisi v čele s paní Růženou Streiftauovou.

Ovace vestoje uspořádali delegáti Janu Havelkovi, nyní čestnému předsedovi Klubu českých turistů. Ten ve své děkovací řeči apeloval na svornost svého "dítka", klubu, kterému patnáct let dával všechny své síly, na pochopení pro novinky, mladé lidi, ale i na zachování všeho "příjemně" konzervativního, čím KČT přispívá české společnosti.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006042301-spoluprace-kct-s-asociaci-tom.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku