Trestní odpovědnost dětí a mladistvých

| Autor: Lucie Vyhnálková | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 13. 5. 2006 |

Svět očima dětíOdbor tisku a public relations Ministerstva vnitra organizuje nejen preventivní projekt Svět očima dětí, který poskytuje dětem informace k problémům, o kterých je nesnadné s rodiči nebo kamarády hovořit, ale také realizuje (spolu s odborníky na dané problémové okruhy) tvorbu aktuálních a zajímavých materiálů pro pedagogy a rodiče.

Třetí kolo projektu se zaměřilo na oblast, o které se ve společnosti v posledních letech začíná stále více a více hovořit, nicméně stále neexistují kompletní materiály, které by přinesly důležité poznatky nejen dětem různých věkových kategorií, ale především pedagogům a rodičům. O jaké oblasti se hovoří? O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI DĚTÍ A MLADISTVÝCH.

Jak již samotné téma napovídá, jedná se o poměrně širokou problematiku, která může potrápit nejen samotné děti, ale také pedagogy a rodiče. Pro zpřehlednění a snadnější pochopení tématu vznikla publikace (s názvem TRESTNÍ ODPOVĚDNOST DĚTÍ A MLADISTVÝCH), která má 398 stran formátu A4 a je rozdělena do 7 kapitol:
A. Extremismus
B. Divácké násilí
C. Patologické hráčství - Gamblerství
D. Návykové látky (drogy, alkohol, …)
E. Týrání, sexuální zneužívání (CAN, sexuální zneužívání, komerční zneužívání, …)
F. Přestupek, trestný čin nebo jen legrace? (krádeže, loupeže, vandalismus, …)
G. Kontaktní místa případné pomoci

Dalším impulsem pro vznik publikace byla nejen snaha poskytnout pedagogům aktuální informace, ale také zapracovat podklady určené dětem ať již z prvního, tak z druhého stupně základní školy. V jednotlivých kapitolách je možné nalézt:

(Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových stránkách projektu www.mvcr.cz/soutez nebo na odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra – adresa viz níže).

Cílem projektu Svět očima dětí je tedy nejen prevence, ale především informování dětí (z MŠ, ZŠ, dětských domovů, specializovaných škol, zájmových kroužků nebo i jednotlivců) o existenci a možnostech řešení různých problémů. Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra František Bublan. Projekt probíhá od 2. 1. 2006 do 31. 5. 2006.

Úkolem dětí je zpracovat díla z pěti různých kategorií (na základě seznámení problematiky pedagogem), ve kterých budou také jednotlivě oceňovány:

SOUTĚŽNÍ DÍLA JE MOŽNÉ ZASÍLAT NEJPOZDĚJI DO 31. 5. 2006

na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP, 170 34 Praha 7 – Letná, do rohu obálky heslo: Svět očima dětí

Autoři nejlepších děl budou oceněni v Praze v červnu 2006.

Mgr. Lucie Vyhnálková
odbor tisku a public relations, Ministerstvo vnitra


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006051301-trestni-odpovednost-deti-a-mladistvych.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku