Jak to vypadá u sousedů za plotem?

| Autor: Michaela Přílepková | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 2. 2. 2007 |

Titulní strana publikace Who is whoSpolková republika Německo byla dlouhá léta za vysokou a téměř neprůchodnou zdí. Po roce 1989 se začaly přes hranice intenzivně rozvíjet kontakty mezi sdruženími dětí a mládeže, vycházející někde z partnerství měst, někde zase z osobních pohnutek vedoucích dětských kolektivů. Motivací mnohdy byla radost z poznávání neznámého a překonávání myšlenkových hranic.

V dnešní době by se mohlo zdát, že spolupráci českých a německých sdružení nic nebrání a může se plně rozvíjet. Jenže to často vypadá, že namísto zdi přece jen zůstal nějaký plot a někdy chybí motivace nebo odvaha, podívat se, jak to za plotem vypadá. Je systém práce s mládeží rozdílný a jaká sdružení v Spolkové republice Německo působí?

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM vydává publikaci, která pracovníkům s mládeží umožní nahlédnout přes onen pomyslný plot a usnadnit tak první kroky při navazování spolupráce s německými organizacemi.

Publikace nese název „Who is who“ (Struktura práce s mládeží v SRN), a skládá se ze tří částí. V první části se lze dozvědět informace o obecných principech systému práce s mládeží (kdo dělá co), druhá část je věnována adresáři celoněmeckých zastřešujících sdružení (kde mohu hledat partnery) a v třetí části je zveřejněn výběr osobních zkušeností pracovníků s mládeží při vzájemných hospitacích (co můžu zažít).

Vydání publikace umožnila mj. podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.
Publikace je pro členská sdružení k dispozici v Kanceláři ČRDM k osobnímu odběru zdarma, počet kusů je omezen a závisí na předchozí domluvě. V případě zájmu kontaktujte Michaelu Přílepkovou (prilepkova@adam.cz).


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007020102-jak-to-vypada-u-sousedu-za-plotem.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku