Návrhy na obsazení míst v SDČR-ŽP

| Autor: Václav Bratrych | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 2. 2. 2007 |

logo Sněm dětí ČR pro žívotní prostředí Do 16. února 2007 přijímá Agentura Koniklec návrhy na obsazení volných míst novými členy za „okresy“ České republiky, které nejsou v současné době zastoupeny v již čtrnáct let fungujícím Sněmu dětí ČR pro životní prostředí.

Sněm dětí je výběrovým celorepublikovým sdružením, jehož členové absolvují například celoroční vzdělávací program Energie, lidé a ŽP a mohou získat atestaci - osvědčení podepsané patronem Sněmu dětí, ministrem životního prostředí. V rámci celoročního programu je pro mladé zájemce o přírodu a životní prostředí připraven bohatý odborný i herní program, komunikace s odborníky a osobnostmi a společné vícedenní akce v Čechách i zahraničí.

Elektronické formuláře přihlášek do Sněmu dětí spolu s bližšími informacemi o výběrovém řízení a o činnosti sněmu naleznete na adrese http://sdcr.koniklec.cz.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007020201-navrhy-na-obsazeni-mist-v-sdcr-zp.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku