Jakou bychom chtěli novou Koncepci státní politiky
vůči dětem a mládeži?

| Autor: redakce | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 24. 2. 2007 |

crdmMŠMT nyní připravuje pro jednání vlády návrh nové Koncepce státní politiky vůči dětem a mládeži, jehož základ bude projednán v dubnu. V rámci příprav proběhly i dva kulaté stoly se zástupci sdružení dětí a mládeže, domů dětí a mládeže a středisek volného času i představiteli krajských samospráv.
V pracovní skupině je zastoupena i Česká rada dětí a mládeže, a to svým předsedou Pavlem Trantinou, jenž připravil přiložený podklad a představil jej na druhém kulatém stole spolu s následujícími argumenty:

Jakou bychom chtěli Koncepci?

Především takovou, která přinese viditelné výsledky a nebude jen pěkným dokumentem k vystavení na webových stránkách nebo k založení do knihovny.

Musí to být dokument základní (ne další z více než 70 v současnosti na jednotlivých ministerstvech existujících „výsekových“ strategií týkajících se dětí a mládeže), skutečně celostátní politika vůči dětem a mládeži. Tedy strategie průřezová, zasahující všechny oblasti života dětí a mládeže, vnímaná obecně jako důležitá a potřebná. Celá veřejná správa by k ní měla přihlížet jako k souhrnu klíčových úkolů, které vezme opravdu za své.
Měla by odstranit dublování mezi ministerstvy a nemělo by přitom jít jen o souhrn jejich vlastních přání, co ve svých resortech tak jako tak už plánují.
Koncepce musí být termínovaná, měřitelná a jasně zhodnotitelná (pravidelně i v průběhu platnosti). Měla by být vzorem třeba i pro kraje (což ta minulá, v některých krajích, opravdu byla).

Z těchto argumentů vychází i náš podklad k jednání – tedy návrh struktury a klíčových témat, jimiž by se Koncepce měla zabývat.

A jaký je váš názor, chybí vám v návrzích ČRDM něco? Máte nějaký zajímavý podnět? Dejte nám co nejdříve vědět, předem děkujeme.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007022401-jakou-bychom-chteli-novou-koncepci-statni-politikyvuci-detem-a-mladezi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku