Šestnáctiletí nebo čtrnáctiletí voliči? Chceme participaci? Radikálně!?

| Autor: redakce | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 13. 4. 2007 |

Informace pro mladé voliče v Rakousku mají ve znaku fialovou velrybuV Rakousku jako v první zemi Evropy budou moci v parlamentních volbách hlasovat mladí lidé od šestnácti let.
Německý spolkový kruh mládeže je ještě radikálnější: prosazuje aktivní volební věk už od 14 let!

logo Bundes Jugendvertretung (Rakouská národní rada mládeže)Volební právo pro šestnáctileté jako součást volební reformy schválila v březnu rakouská vláda. Jde o společný návrh stran velké koalice, předpokládá se tedy i schválení parlamentem. V Rakousku je již nyní ve třech z devíti spolkových zemí zavedeno volební právo pro šestnáctileté, ale jen na zemské úrovni. V pěti zemích se pak mohou šestnáctiletí účastnit obecních voleb. Rozšíření tohoto práva i na celostátní parlamentní volby je evropským primátem.

Podle odborníků prý však tato změna nepřinese žádné zásadní změny volebních výsledků. Celkový počet oprávněných voličů se tím zvýší jen o 2,2 procenta. Vzhledem k neustálému stárnutí voličské základny je nové opatření považováno za určitou kompenzaci tohoto trendu.

logo Deutsches Bundesjugendring (Německý spolkový kruh mládeže)Německý spolkový kruh mládeže svým usnesením ze 79. Valného shromáždění z října minulého roku požaduje snížení aktivního volebního věku dokonce na 14 let, a to ve volbách komunálních, zemských (v jednotlivých spolkových zemích), spolkových (celoněmeckých) a dokonce také evropských.

Zdá se vám to radikální? Uvedené usnesení je uzavřením debaty uvnitř Německého spolkového kruhu mládeže, kterou nastartovaly některé členské kruhy v jednotlivých spolkových zemích během posledních dvou let. „Magickou“ hranicí pro snížení věku se pro ně nestalo 16 let, protože v některých spolkových zemích již je v tomto věku možné volit v zemských volbách.

Na první pohled radikální požadavek opírají představitelé Německého spolkového kruhu mládeže o zcela jednoduchý princip: vážení politici, myslíte to vážně s tou spoluúčastí mladých lidí na rozhodovacích procesech a životě společnosti? Pokud ano, dejte jim možnost spolurozhodovat v tom základním politickém instrumentu, v systému zastupitelské demokracie…

Více informací (např. vyjádření některých odborníků) naleznete v němčině na www.dbjr.de, odkaz Partizipation, pododkaz Wahlalter nebo www.jugendvertretung.at, odkaz Wahlalter / Partizipation

Zdroj: Lidové noviny a webové stránky Bundes Jugendvertretung (Rakouská národní rada mládeže) a Deutsches Bundesjugendring (Německý spolkový kruh mládeže)
Přeložila a upravila Michaela Přílepková a -mr-


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007041301-sestnactileti-nebo-ctrnactileti-volici-chceme-participaci-radikalne.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku