Celostátní Setkání Brontosauřích dětských oddílů

| Autor: Dalimil Toman - Hnutí Brontosaurus | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 14. 5. 2007 |

Setkání Brontosauřích dětských oddílů - Mikulčice 2007 Již po jedenácté se v Mikulčicích na Hodonínsku sjely brontosauří dětské oddíly na svém celostátním setkání. Akce, která proběhla od 27. do 29. dubna, byla jako každoročně oslavou a oceněním celoroční práce dětských kolektivů zaměřených na poznávání a ochranu přírody. Sobotní program pořádaný zároveň jako regionální oslava Dne Země oslovil i místní veřejnost.

Setkání Brontosauřích dětských oddílů - Mikulčice 2007Letos se akce zúčastnilo rekordních 120 členů dětských oddílů. V rámci sobotního programu se v areálu Národního kulturního památníku Velkomoravské Mikulčice sešlo celkem na 160 dětí, rodičů a příznivců z řad mládeže.
Kromě oddílů z nejbližšího okolí se zúčastnili např. mladí brontosauři z Brna, Tišnova, Jeseníku a dalších míst.

Program akce zahrnoval nejrůznější soutěže a hry, odborné exkurze, ocenění nejlepších členů oddílů apod. V sobotu se mohly děti zapojit do sedmi různě inspirovaných stezek. Vedle historické, sportovní, módní, debrujářské, turistické, či filmové to byla především nejprestižnější přírodovědná. V ní se nejlepšími znalci přírody ukázaly být děti z oddílu Skarabeus ze Strážnice v kategorii starších a děti z brontosauřího oddílu Sněženky v kategorii mladších.

Setkání Brontosauřích dětských oddílů - Mikulčice 2007Na exkurzích se účastníci mohli např. dovědět více o archeologickém výzkumu v Mikulčicích, využití biomasy v Hodonínské teplárně či o přírodě zdejších lužních lesů.
„Pro děti z oddílů je Setkání v Mikulčicích jednou z nejdůležitějších akcí za rok,“ říká hlavní organizátor Ctibor Brančík. „Nejenom, že se tady setkají se spoustou kamarádů a dobře se zabaví, ale dočkají se i ocenění své celoroční snahy v několika programech,“ dodává.
Setkání Brontosauřích dětských oddílů - Mikulčice 2007V rámci Setkání je například vyhodnocen celoroční ekovýchovný program Hnutí Brontosaurus Duhové střípky. Jsou vyhlášeni tzv. Brďáci roku a také uděleny odznaky Duhový přírodovědec nejaktivnějším členům oddílů.

Více lze o všech programech Brontosauřích dětských oddílů najít na www.brdo.brontosaurus.cz.

Cílem akce je především podpořit náročnou celoroční práci a pozitivně motivovat děti i vedoucí dětských oddílů v Hnutí Brontosaurus. logo Hnutí BrontosaurusDětské oddíly v současné době tvoří asi třetinu členské základny Hnutí Brontosaurus a sdružují se do Sekce Brontosauřích dětských oddílů.
Vedle několika společných celostátních programů realizují především množství akcí a aktivit v rámci činnosti jednotlivých oddílů ve svých regionech. Činnost se zaměřuje především na volnočasovou ekologickou výchovu, zahrnuje však i množství prožitkových a herních prvků, aby oslovila širší spektrum dětí.

Kontakt: Dalimil Toman
Hvězdová 10, Brno, 602 00 tel. 544 215 585, 605 763 112
E-mail: sekce.brdo@seznam.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007051402-celostatni-setkani-brontosaurich-detskych-oddilu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku