Skauti dětem: 566 654, 50 Kč

| Autor: Junák - český skaut - Anna Voňavková | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 22. 5. 2007 |

logo Pomozte dětem Letos udělali skauti kuřeti ze sbírky Pomozte dětem! opravdu radost. Pro Velikonoční skautské kuřátko se jim podařilo vybrat více než půl milionu korun. Dětem, které nežijí s rodiči, těm, které zažily násilí, zanedbávaným, sociálně slabým, izolovaným nebo dětem z minoritních komunit – těm všem skauti z celé ČR už šestým rokem pomáhají získat prostředky pro zlepšení jejich životní situace. Celkově za všechny ročníky přispěli částkou přesahující 2 500 000 Kč.

„Celá akce začíná v klubovnách, kde s oddílem vyrábíme z vaty a skořápek kuřátka, fantazii se meze nekladou, takže pak je každé originál. Ta pak prodáváme v obchodních centrech nebo na ulicích lidem. Už tradičně si je kupují k velikonoční pomlázce jako originální sváteční výzdobu,“ popisuje přípravy akce Kristýna, vedoucí oddílu z Ústí nad Labem.

Prodejem velikonočních kuřátek letos skauti získali pro sbírku Pomozte dětem! 535 715, 50 Kč, za celý rok díky dalším aktivitám pak celkem 566 654, 50 Kč.

„Baví nás to. Můžeme pomoct těm, kteří se nemají tak dobře, jako my a přitom jsou stejně staří. Prodávat kuřata je zábava,“ říká o sbírce jedenáctiletá Petra z Prahy.

„Spolupracujeme na třech velkých charitativních projektech: nejmladší vyrábějí kuřátka pro Pomozte dětem!, starší spolupracují na sbírce Postavme školu v Africe, dospívající a dospělí připravují Kapku – akci na podporu transplantací kostní dřeně,“ vysvětluje zapojení skautů do charitativních akcí koordinátorka Velikonočního skautského kuřete Michaela Čakrtová.

Skauti slaví letos své sté narozeniny. Právě před sto lety byl totiž skauting v Anglii založen. Během roku se konají výstavy, soutěže nebo výpravy do zahraničí. V červenci se v Anglii na celosvětovém setkání, Jamboree, utáboří na 40 tisíc skautů z 200 zemí světa. Začátkem srpna se ve 216 zemích se sejdou skauti na vrcholcích hor celého světa, aby pozdravili „úsvit druhého století skautingu“.Rekordní výsledek 16 226 837 Kč, dosud nejvyšší v historii projektu, zaznamenala k 15. 5. 2007 veřejná sbírka 9. ročníku Pomozte dětem!. Na pomoc dětem v České republice bude letos rozděleno nejvíce peněz v dosavadní historii sbírky!

Sbírka 9. ročníku trvala od 16. 5. 2006 do 15. 5. 2007. Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 16. 5. 2007 veřejné výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírkového konta Pomozte dětem!. Projekty mohou předklá! dat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby do pátku 29. 6. 2007, 16 hodin. Úspěšné projekty budou podpořeny opět na podzim tohoto roku.

V termínech od 21. 5. do 30. 5. 2007 uskuteční Nadace rozvoje občanské společnosti v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě semináře a konzultace pro žadatele o příspěvky z veřejné sbírky Pomozte dětem! k pravidlům a podmínkám výběrového řízení. Podrobné informace o výběrovém řízení a o seminářích jsou zveřejněny na www.pomoztedetem.cz .

Při více než 180 sbírkových a benefičních akcích pořáda! ných během ročníku po celé České republice veřejnost přispěla částkou téměř 1 900 000 Kč. Největší ohlas již po šesté sklidily sbírkové akce pořádané Junákem - svazem skautů a skautek v ČR. Skauti letos získali pro konto Pomozte dětem! 566 654,50 Kč. Druhou nejrozsáhlejší sbírkovou akci uspořádalo s výsledkem 175 898,50 Kč Tesco Stores ČR, které svým zákazníkům tradičně umožňuje přispět do pokladniček s logem sbírky.

Nejvyšší dar na sbírkové konto poskytla společnost Schneider Electric a její nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny sbírkovou akcí mezi zaměstnanci; letošní výsledek tradičních společných aktivit zajistil na sbírkové konto částku 437 825 Kč. Kombinací benefičních akcí spojených se stravenkami Ticket Restaurant a firemního daru nejvýznamněji přispěla již po čtvrté společnost Accor Services CZ, která letos zajistila společně se svými zákazníky a dodavateli pro sbírkové konto celkem 382 129 Kč.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007052301-skauti-detem-566-654-50-kc.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku