Semináře k výkladu metodiky „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010“

| Autor: redakce | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 8. 8. 2007 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNárodní institut dětí a mládežeTak jako každoročně připravil odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže semináře pro nestátní neziskové organizace. Obsahem seminářů bude seznámení s „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010“ . Oproti minulému roku došlo v uvedených programech k některým dílčím změnám.
Zároveň již v plném rozsahu platí elektronická forma podávání projektů.

Doporučujeme proto všem žadatelům o dotace z uvedených programů, aby se důkladně s jejich zněním seznámili. Seminářů je sedm se stejným obsahem a konají se postupně v Hradci Králové (6. 9.), Plzni (11. 9.), Brně (13. 9.), Ostravě (18. 9.), Českých Budějovicích (20. 9.), Liberci (26. 9.) a Praze (3. 10.).
Jejich podrobný přehled s časy, místy konání a kontakty na jednotlivé KÚ najdou zájemci zde.

Zájemci se mohou přihlásit na kterýkoli seminář. Podmínkou účasti je předchozí přihláška s uvedením jména a příjmení účastníka, název a adresa NNO, příp. číslo telefonu a e- mailová adresa.

Přihlášky k účasti je třeba zaslat nejpozději 3 dny před konáním akce na adresu :
novakova@nidm.cz nebo NIDM, Sámova 3, 101 00 Praha 10.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007080008-seminare-k-vykladu-metodiky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-neziskove-organizace-na-leta-2007-2010.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku