Celostátní soutěž školních a mládežnických časopisů

| Autor: - Petr Kantor, ASK ČR | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 17. 9. 2007 |

Asociace středoškolských klubů ČR Tvůrcům školních a mládežnických časopisů se nabízí příležitost porovnat úroveň svých výtvorů. Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. vyhlásila celorepublikovou soutěž školních a mládežnických časopisů.

„Pokud děti a mladí lidé vydávají pro své spolužáky nebo kamarády časopis v tištěné či elektronické podobě, můžou se do 31. 10. 2007 přihlásit do naší soutěže. Stačí vyplnit přihlášku a zaslat na adresu organizátora soutěže společně s alespoň 2 čísly časopisu,“ informuje předseda ASK ČR Zbyněk Šolc. Soutěž „Přihlášku účastníci najdou na www adrese www.askcr.cz/casopis,“ dodává Petr Kantor, ředitel soutěže.

Slavnostní vyhlášení proběhne 16. listopadu 2007 v Brně. Mimo jiné proběhne setkání se známými osobnostmi a workshopy tvůrčího psaní. Soutěž podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a koná se pod záštitou senátora Richarda Svobody.Mga. Petr Kantor
ředitel soutěže
kantor@askcr.cz
+420 777021478

Zbyněk Šolc
předseda Správní rady ASK ČR

tel.: +420 542 210 030
mobil: +420 605 830 889
fax : +420 542 210 030
email: solc@askcr.cz
web: www.askcr.cz

ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010"


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007090019-celostatni-soutez-skolnich-a-mladeznickych-casopisu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku