CVVZ v Třešti – příležitost k vzdělávání

| Autor: Michaela Přílepková | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 27. 11. 2007 |

Účastníci diskusního fóra s tematikou prevence dětských úrazůOd 16. do 18.11.2007 probíhala Celostátní vzájemná výměna zkušeností v Třešti. Zahájení bylo korunováno pokusem o zápis do české knihy Guinessových rekordů, ale jinak měla CVVZ naprosto typickou a nenapodobitelnou tradiční atmosféru. Napříč dětským hnutím, malými a velkými organizacemi, lidmi různého věku a úrovně zkušeností běžela během desítek programů čilá výměna zkušeností i energie. Také Česká rada dětí a mládeže přijela do Třeště s několika vybranými tématy, která jsou v současnosti na pořadu dne.

CVVZ 2007 v Třešti u Jihlavy - logo akceJednalo se o diskusní fóra k byrokracii provázejícím povolování táborů (zejména vztah s lesními správci či aktuálně palčivý problém zákona o odpadních vodách), pohled na dětská práva z pozice vedoucího oddílu či jiného dětského kolektivu a také problematiku prevence dětských úrazů při činnosti sdružení.
Diskusní fórum Dokážeme zastavit nárůst úrazů dětí? uváděla alarmující anotace, která se týkala smutného faktu, že Česká republika se dostala na sedmé místo v Evropě v počtu úmrtí dětí na úrazy. I když ty nejzávažnější případy se týkají úrazů v dopravě a početně nejvíce se jich stane v domácnosti, je nárůst patrný i v oblasti práce s dětmi a mládeží, jak se dá částečně vysledovat ze statistik plnění úrazové pojistky členských sdružení ČRDM.

Jak jsem viděla diskusní fórum očima lektorky? Musím ocenit aktivní přístup skoro dvaceti účastníků při diskusi k tématu, vzájemnou otevřenost a ochotu naslouchat druhým. Navzdory „předsudku“, že mladší ročníky na CVVZ jezdí výhradně za zábavou, převažovali mezi nimi mladí lidé ve věku instruktorů.

V první části byli účastníci seznámeni s aktuálními aktivitami ministerstva zdravotnictví, které chtějí tomuto nárůstu systematicky čelit. Málokdo ví, že 22. 8. t. r. schválila vláda Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2010. Nejrozsáhlejším opatřením k naplnění plánu bude vytvoření Národního registru dětských úrazů, do kterého budou sbírána rozsáhlá data po linii zdravotnických zařízení a lékařů. Získaná data umožní stanovit účinnou strategii prevence úrazů. Pro sdružení dětí a mládeže je zajímavá informace, že prevence dětských úrazů (společně s prevencí násilí na dětech) bude v příštích letech prioritou ministerstva zdravotnictví, což se odrazí také v jeho dotačních programech. Proto by se zájemci měli včas zajímat na webu www.mzcr.cz o vyhlášení příslušných programů (uzávěrka je vždy 31. 10. předchozího kalendářního roku).

Ve druhé části fóra se účastníci rozdělili do skupin, z nichž jedna hledala příčiny úrazů, zatímco druhá řešení, neboli prevenci úrazů. Zaměřili se přitom na modely chování a jednání dětí i vedoucích.
V závěrečné otevřené diskusi všichni společně srovnávali problémy i jejich řešení. Řeč byla o kázni a pravidlech, odpovědnosti vedoucích, ale i spolupráci s rodiči dětí. Účastníci přitom zdůrazňovali mj. fenomén „podceňování“ ze strany rodičů, např. narůstající případy chování, kdy pošlou dítě na tábor, ačkoliv má zatajované zdravotní obtíže. Zajímavá debata byla i o výchovné motivaci dětí k chování, které neohrožuje ostatní a také je samotné.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007110030-cvvz-v-tresti-prilezitost-k-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku