Mladí lidé mají možnost pracovat na dobrovolnických projektech v rozvojových zemích

| Autor: Tisková zpráva - INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s., program GLEN | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 3. 12. 2007 |

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit INEX - Sdružení dobrovolných aktivit nabízí možnost vyrazit v roce 2008 jako dobrovolník na tříměsíční projekt do Vietnamu, Mongolska, Zambie, Keni nebo Nigérie v rámci programu GLEN. Přihlásit se můžete do konce ledna 2008.

O co v programu GLEN běží?
• Ve dvojici s kolegou z Německa působíte tři měsíce na projektu v rozvojové zemi jako dobrovolník
• Před odjezdem na projekt absolvujete dva týdenní přípravné semináře, které vám pomohou lépe se orientovat a žít v rozvojové zemi
• Po návratu z projektu jste zapojeni do projektů rozvojového vzdělávání, realizujete vlastní aktivity rozvojově vzdělávacího charakteru

Podmínkou účasti je úspěšné absolvování výběrového řízení. Uzávěrka písemného přihlašování je 31. ledna 2008!

K tomu, abyste se mohli hlásit musíte splňovat následující podmínky:
• je vám 21-29 let
• máte velmi dobrou znalost angličtiny (kromě komunikace s tandem partnerem a místní organizací, budete angličtinu potřebovat také na přípravných seminářích, které probíhají v angličtině)
• účastí v GLENu se zavazujete k zapojení se a/nebo organizaci ponávratových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o globálních problémech (vycházející ze zážitků, které máte)
• máte silnou motivaci k účasti na projektu (plně rozumíte programu GLEN a tomu čemu se svou účastí zavazujete)
• máte schopnosti a kvalifikaci odpovídající požadavkům daného projektu (např. studium daného oboru, praxe v rámci školy, dobrovolnictví apod.)
• máte základní přehled o rozvojové spolupráci, rozvojovém vzdělávání, hlavních aktérech v této oblasti (v ČR, i ve světě), o mezinárodních vztazích a mezinárodních dohodách souvisejících s tématem

Hrazena je vaše účast na 2 přípravných a 1 ponávratovém semináři. Dostáváte také příspěvek na cestovné a stravné, víza, očkování a pojištění, ze kterého si hradíte letenku a náklady, které máte během vašeho pobytu na projektu (ubytování, stravování apod.)

Více informací k přihlašování, k programu GLEN a k tomu, co musíte splňovat a kam se můžete hlásit najdete na www.inexsda.cz.

Kontakt:

Lucie Bilderová
Koordinátorka programu GLEN v ČR
INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s.
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel. 234 621 527, mobil 731 163 670
e-mail: lucka@inexsda.cz
www.inexsda.czGLEN – Global Education Network of Young Europeans
Program od roku 2004 zprostředkovává dobrovolnické projekty v rozvojových zemí. Je založen na spolupráci dvanácti neziskových organizací z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, Slovinska, Malty, Rakouska, Německa a Francie. Na každém projektu GLEN spolupracuje vždy dvojice nebo trojice účastníků složená z jednoho či dvou německých dobrovolníků a jednoho dobrovolníka z České republiky (resp. jiného nového členského státu EU). www.inexsda.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007120004-mladi-lide-maji-moznost-pracovat-na-dobrovolnickych-projektech-v-rozvojovych-zemich.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku