Mysli globálně, jednej lokálně

| Autor: Anna Voňavková | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 11. 12. 2007 |

Jedním ze soutěžních oborů Polibku Múzy je i divadlo. Tisíc mladých lidí a víkend plný soutěží, tance, her, divadla, zpěvu i výtvarného umění, ale také poznávání nových věcí, osobního rozvoje a sebevzdělávání. Takový byl 16. ročník Mikulášského víkendu, který pořádají tradičně skauti pro skauty a letos poprvé také pro návštěvníky z řad veřejnosti.

Ze všech koutů republiky dorazila tisícovka mladých lidí do hlavního města. Účastníci tu prožili tři předvánoční dny plné různorodého programu. V pátek je čekalo vyhlášení soutěže tvořivosti Polibek múzy, kde byli oceněni ti nejlepší v oborech literatura, fotografie, hudba, film, výtvarno a letos poprvé také v nové tvořivé kategorii divadlo. Vítěze v novém oboru vybrali sami diváci právě o pátečním slavnostním večeru v pražském Salesiánském divadle. A kromě toho čekal na zájemce Komponovaný večer plný divadla a hudby.

Junák - svaz skautů a skautek ČR Na sobotu byl připraven tradiční Mikulášský seminář. Jeho letošní téma, které hýbe celým světem, vystihl název celé akce „Mysli globálně, jednej lokálně“. Měnící se klima, sucha, záplavy, mizející druhy, výfukové plyny, ochrana přírody, chudoba, rozvoj infrastruktury, kácení lesů, národní parky, zábory zemědělské půdy, geneticky modifikované organismy, znečištěná voda, vzduch, tající ledovce. Zkrátka ekologie a udržitelný rozvoj. S těmito i dalšími tématy přišli skauty i neskauty seznámit senátor a ekolog prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., zoolog a ředitel Hnutí Duha Mgr. Vojtěch Kotecký, komunální politik Mgr. Jan Korytář, filozof Prof. Erazim Kohák, zakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život PhDr. Ivan Rynda PhD. z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

„Cílem letošního Mikulášského semináře je zvýšit zájem o problémy civilizace a jejího vztahu k přírodě, informovat účastníky tak, aby si na téma mohli vytvořit vlastní názor a motivovat je ke snaze měnit a zlepšovat životní prostředí,“ vysvětlil smysl celého Mikulášského víkendu starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR Josef Výprachtický.

Celý víkend zakončila sobotní taneční party pro všechny, kdo si chtěli odpočinout od vážných témat a také Filmová neděle, kde se promítaly snímky, které zvítězily v soutěži tvořivosti.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2007120013-mysli-globalne-jednej-lokalne.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku