Šifra Komenského

| Autor: Petr Zapletal | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 8. 2. 2008 |

Logo celostátní soutěže Šifra KomenskéhoTaké jste bez dechu sledovali honbu za svatým grálem v knížce (či filmu) Šifra mistra Leonarda? Jen málokdo možná ví, že náš český "mistr", známější jako „učitel národů“ Jan Amos Komenský, byl nejenom autorem filosofických děl, ale věnoval se také přírodním vědám a astronomii – tak blízkým nám, debrujárům! Vydejme se tedy společně na pátrání, zkoumání, tvoření a bádání, zkrátka na rozluštění šifry mistra Amose! Právě startuje republiková soutěž, kterou pořádá Asociace malých debrujárů ČR.

Soutěž Šifra Komenského, nad níž převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, je určena nejen debrujárským klubům, ale všem, kteří se chtějí bavit vědou a technikou. Tajemství šifry je zatím skryto a čeká jen na vás, abyste ho odhalili. A kde jinde by se nakonec mělo konat finále, než v kraji, z něhož Komenský pocházel, a v uherskobrodském gymnáziu, které nese jeho jméno…?

Zaměření soutěže
Soutěž je určena pro děti, které chtějí zkoumat, tvořit, bádat. Obsahuje problémové úlohy, také úkoly spojené s vyhledáváním na internetu, a především spoustu jednoduchých i složitějších pokusů.
Kdo se může přihlásit?
Do soutěže se mohou přihlásit registrované kluby debrujárů, ale i jakékoliv jiné dětské kolektivy ve věku od 3 do 18 let s vedoucím starším 18 roků.
Jak bude soutěž probíhat?
Logo Asociace malých debrujárů České republikyV únoru, březnu, dubnu a květnu proběhnou korespondenční kola soutěže. Každé kolo bude vyhlášeno prostřednictvím internetu (adresa viz níže). Soutěžící svoje řešení zašlou každý měsíc e-mailem. V červnu se pak uskuteční celkové vyhodnocení korespondenčních kol. Do finále soutěže, které proběhne 10. – 12. 10. 2008 v Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, bude pozváno 17 nejlepších družstev korespondenčních kol. Finále se zúčastní čtyřčlenná družstva s jedním dospělým vedoucím.
Jak bude soutěž hodnocena?
Při hodnocení budeme brát v úvahu věk soutěžících. V každém kole budou různě náročné úkoly, z nichž některé budou vhodné i pro předškolní věk a nižší stupeň ZŠ, některé zvládnou až děti z vyššího stupně a středoškoláci.

Všechny důležité informace (včetně např. potřebných kontaktů, předběžné přihlášky do soutěže, jejích propozic apod.) zájemci najdou na internetové stránce http://www.debrujar.cz/php/view.php?cisloclanku=2008012305.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008020009-sifra-komenskeho.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku