První Cena Karla Velikého pro mládež bude udělena 29. dubna

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 23. 4. 2008 |

Cena Karla Velikého 2008 Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a prezident mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého André Leysen udělí v podvečer 29. dubna v německých Cáchách Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Cenu zřídil Evropský parlament společně s Nadací a letos bude udělena vůbec poprvé. Odměna, která je s touto cenou spojená, je určena na financování existujících projektů, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace.
Vítězné projekty budou představovat praktický příklad Evropanů, kteří žijí pospolu jako jedna komunita a zasazují se o šíření evropského a mezinárodního porozumění.

O zřízení Ceny Karla Velikého se zmínil předseda EP Hans-Gert Pöttering se svém projevu v únoru 2007: „Proč bychom neměli ocenit úsilí mladých lidí o šíření evropské myšlenky? Významná evropská ocenění měla vždy velmi příznivý dopad na veřejné mínění, tak proč bychom nezavedli cenu pro nejmladší generaci, mladé Evropany, kteří se významně zasazují o vytváření evropské identity?"

Ceny

Předseda Evropského parlamentu a prezident mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého André Leysen představí tři vítězné projekty. Cenu, která bude těmto projektům udělena, doprovázejí granty ve výši 5.000 EUR, 3.000 EUR a 2.000 EUR. Vítězové soutěže budou také pozváni k návštěvě Evropského parlamentu.

Dvoukolový výběr

V březnu tohoto roku vybrala porota složená alespoň ze dvou europoslanců a jednoho zástupce mládežnické organizace výherce národního kola každého z 27 členských států.
Dne 3. dubna zvolila porota složená ze tří europoslanců, předsedy Evropského parlamentu a čtyř zástupců mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého z 27 projektů předložených národními porotami tři výherce.
Zástupci 27 národních projektů byli pozváni, aby se zúčastnili slavnostního udělení ceny v Cáchách.

Kliknutím se vám zobrazí seznam národních vítězů.

Vítěz národního kola v České republice

Vítězem národního kola v ČR se stal projekt „Together we conquer the world”, který do soutěže přihlásil mezinárodní studentský klub ISC na ČVUT (International Student Club at CTU in Prague). Cílem tohoto mezinárodního klubu je přispět k šíření „mezinárodního ducha” mezi studenty ČVUT. Jeho členové pracují jako dobrovolníci na tom, aby vytvořili na jedné z nejstarších technických univerzit v Evropě multikulturní prostředí. Řídí se přitom společnými hodnotami, jako je vzájemný respekt, tolerance, spolupráce, integrace a kulturní výměny. Motto klubu je: „Together we conquer the world” (Společně dobudeme svět).
Mezi aktivity klubu patří především pomoc zahraničním studentům v novém prostředí. Pomáhají jim lépe poznat Českou republiku, místní zvyklosti a kulturu. V prostorách klubu jsou organizovány různé bezplatné jazykové kurzy a setkání. Místnosti jsou vybaveny také počítači s přístupem na internet.
V rámci různých prezentací organizovaných členy ISC mají zahraniční studenti také možnost seznámit své české protějšky se svou zemí, kulturou, tradicemi a zvyky.

Angela Merkel obdrží Mezinárodní cenu Karla Velikého

1. května, dva dny po udělení Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, bude v Cáchách udělena také Mezinárodní cena Karla Velikého. Laureátem ceny za letošní rok je německá kancléřka Angela Merkel.
Cena Karla Velikého, jedna z nejprestižnějších evropských cen, se každoročně uděluje již od roku 1950 za výjimečný příspěvek k procesu evropského sjednocování. Nese jméno Karla Velikého, krále Franské říše a zakladatele státu, který se později stal Svatou říší Římskou. Karel Veliký v Cáchách po mnoho let žil a je zde také pohřben.
Mezi laureáty Ceny Karla Velikého se řadí například Helmut Kohl, François Mitterand, Václav Havel a papež Jan Pavel II. První cenu získal v roce 1950 zakladatel Panevropského hnutí Richard Coudenhove-Kalergi. Úplný seznam laureátů naleznete na adrese:
http://www.aachen.de/EN/sb/pr_az/karls_pr/laureates/earlier_declarations/index.html

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Jungmannova 24, Praha 1
Tel. +420 255 708 208
email: eppraha@europarl.europa.eu
www.evropsky-parlament.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008040031-prvni-cena-karla-velikeho-pro-mladez-bude-udelena-29-dubna.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku