Na světě nejsme sami

| Autor: Asociace TOM - Veronika Rabiňáková | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 27. 4. 2008 |

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě Zajímavý program, spoustu her, výtvarné dílny, divadelní představení a jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí připravili členové oddílů Arachné, Jeleni, Sírius a Ztracená hvězda letos 13. dubna v areálu Břevnovského kláštera v Praze. Díky tomu se nám podařílo shromáždít téměř 47 tisíc korun, které jsou určeny ugandským dětem.

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě První ročník akce Na světě nejsme sami pořádal náš TOM Arachné ve spolupráci se skautským oddílem Jeleni (při Břevnovském klášteře v Praze) loni v dubnu. Výtěžek byl použit na pomoc dětem v Bangladéši. Neměli jsme žádné podobné zkušenosti, tak jsme napjatě čekali, jak se nám podnik podaří, ale jeho úspěch, radost ze společně strávené neděle, ze společného díla a z pomoci potřebným nás nadchly tolik, že jsme neváhali a připravili ročník druhý.

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě Ani jsme se nestačili oklepat a koloběh příprav začal znovu. Členky dívčího oddílu Arachné na táboře opět trávily veškerý volný čas batikováním, marmeládičkováním a navlékáním korálků, abychom měl dostatek výrobků na jarmark. Během roku jsme pak již společně sháněli sponzorské dary a domlouvali nejrůznější pomoc. A tak se rok přehoupl velmi rychle.

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě V neděli 13. dubna 2008 se všichni organizátoři sešli brzy ráno, aby v areálu Břevnovského kláštera připravili soutěže, přichystali jarmark a stánky s buchtami, rozvěsili šipky a transparenty, postavili pódium a lavičky… I tentokrát se sluníčko rozhodlo posloužit našemu záměru a od rána krásně svítilo.
Pak se začali scházet první návštěvníci, abychom mohli společně slavit mši svatou s P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice, a břevnovským převorem P. Prokopem Siostrzonkem OSB. Během mše svaté se s námi o své zkušenosti podělil i Jacques Celestin Moliba Bankanza z afrického Konga.

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě Venku už čekaly babičky s buchtami, koláči a cukrovinkami. Po malém občerstvení se návštěvníkům naskytla možnost shlédnout výstavu fotografií o Papežském misijním díle a jeho činnosti v Africe, zakoupit si výrobky dětí na jarmarku nebo se jít pobavit do klášterní zahrady na stanoviště oddílů Arachné, Jeleni, Sírius a Ztracená hvězda, které měly připravenou spoustu her a soutěží jako například skákání v pytlích, lanové aktivity, rotosed, kuželky z lahví, skládání velkého puzzle, překážkovou dráhu a mnohé další. Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě Děti se také mohly zastavit u výtvarné dílny Waldorfské mateřské školy a ušít si například panenku, vyrobit si masku u výtvarné dílny Domu dětí a mládeže Prahy 6, opéci si buřty a shlédnout divadla Není balvan jako balvan v podání oddílu Světlušky (TOM) a Bráška králík aneb Co si vyprávějí za velkou louží v podání oddílu Arachné (TOM). Společně jsme také napsali dopis pro ugandské děti. Součástí programu také byla beseda s P. Jiřím Šlégrem o situaci v Ugandě a o tom, jakou pomoc Papežské misijní dílo pro místní děti zajišťuje. Završením dne byl koncert africko-české skupiny Nsango Malamu. Africké rytmy udělaly perfektní tečku za perfektním dnem.

Na světě nejsme sami - akce na pomoc dětem, tentokrát v Ugandě Den se velmi vydařil, potěšil mnoho lidí a navíc se během něj podařilo vybrat pro ugandské děti 46 765 Kč! Tato částka bude sponzorovat projekt Papežského misijního díla dětí v diecézi Lira zajišťující základní pomoc a ochranu života pro 25.000 dětí v utečeneckých táborech a výukových centrech. Tato oblast 20 let trpěla nájezdy protivládních povstalců a mnoho místních dětí bylo zneužito k vojenským účelům.
Upřímné díky patří břevnovským benediktinům, všem dárcům i příchozím dětem a všem, kteří akci připravili a bez jejichž pomoci by se tento den neuskutečnil!


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008040035-na-svete-nejsme-sami.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku