Světová konference WOSM se zaměřila na růst členské základny

| Autor: Junák - český skaut - Petr Vaněk | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 6. 8. 2008 |

WOSM – World Organisation Scout Movement Pětidenní jednání 38. světové skautské konference probíhalo za účasti zástupců Junáka na korejském ostrově Jeju od 14. do 18. července. 1189 delegátek a delegátů ze 150 zemí rozhodovalo mimo jiné o směřování a světových akcích Světové organizace skautského hnutí (WOSM) na příští tři roky.

Junák - svaz skautů a skautek ČRPro zástupce Junáka byla konference nejen příležitostí k spolurozhodování o budoucnosti světové organizace, jíž je Junák členem, ale samozřejmě to byla i příležitost k využití kontaktů a informací z desítek zastoupených zemí, k získání inspirace, navázání či prohloubení mezinárodní spolupráce a informování o tom, co může i Junák zahraničním organizacím nabídnout.

Stejně jako na loňské konferenci Evropského skautského regionu byla hlavním tématem podpora růstu členské základny, k níž se konalo několik prezentací, workshopů a byl distribuován nový metodický materiál. Vyzdvihnuta byla i důležitost environmentální výchovy ve skautingu, podpořená zavedením nového Světového skautského environmentálního programu (WSEP).

Konference přivítala nové členy WOSM (Kambodža, Kazachstán, Černá Hora, Sýrie, Ukrajina), schválila pořádání Světového skautského mootu v roce 2010 v Keni a 2013 v Kanadě a pořádání Světového skautského jamboree v roce 2015 svěřila do rukou Japonska.

Konference dále zvolila Světový skautský výbor na období do roku 2011. Předsedou se stal William F. „Rick“ Cronk (USA), místopředsedy Mario Diaz Martinez (Španělsko) a Simon Rhee (Korea).

Během konference kromě schvalování a hlasování probíhaly desítky workshopů k sedmi prioritám světové Strategie pro skauting. Dalším tématem, k němuž probíhaly diskuze, byla otázka řízení WOSM na světové a regionálních úrovních, včetně dělení kompetencí mezi nimi. Konference schválila změny Stanov WOSM a množství rezolucí. Všechny důležité dokumenty budou dostupné na www.scout.org.

Následující 39. světová skautská konference se uskuteční v lednu 2011 v brazilské Curitibě.

Informace o mezinárodním skautingu najdete na www.skaut.cz/me­zinarodni.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008080010-svetova-konference-wosm-se-zamerila-na-rust-clenske-zakladny.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku