MŠMT vyzvalo k předkládání projektů v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 18. 8. 2008 |

do těchto oblastí: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zkvalitňování vzdělávání.
Podrobnosti jsou na adrese: http://www.msmt.cz/eu/nove-vyzvy

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008080037-msmt-vyzvalo-k-predkladani-projektu-v-ramci-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku