Uzávěrka přihlášek do kampaně Evropa mladýma očima je již 15. listopadu!

| Autor: Jana Bělohlávková | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 11. 11. 2008 |

Cílem kampaně je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě.
Kampaň nabízí zastřešení akcí nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Tyto akce musí splňovat alespoň jeden z následujících bodů:
• přispět k propagaci českého předsednictví
• obsahově se vztahovat k Evropě a Evropské unii
• rozvíjet spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci Evropské unie
V rámci kampaně je možné získat i finanční podporu.

Podmínky a další informace naleznete na
http://www.msmt.cz/mladez/kampan-evropa-mladyma-ocima


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008110019-uzaverka-prihlasek-do-kampane-evropa-mladyma-ocima-je-jiz-15-listopadu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku