Do ulic vycházejí první koledníci Tříkrálové sbírky

| Autor: - Charita Česká republika | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 3. 1. 2009 |

Tříkrálová sbírka v Třebechovicích, 2008Počátkem ledna 2009 můžete potkat v ulicích koledníky se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. Hlavním smyslem sbírky je pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi u nás, menší část prostředků půjde na pomoc zahraničí. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již podeváté.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka, požehnání v Praze, 2008Na úvod vždy žehnají koledníkům čeští a moravští biskupové. Žehnání proběhne od pátku 2. do úterý 6. ledna 2009. Podrobný přehled naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Kolednickou skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. Vedoucím skupinky má být osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka (kterým se na požádání prokáže). Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky s logem Charity ČR.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.
Sbírku letos provází nová propagační kampaň, která vychází z orientálního umění skládaného papíru – origami. V tomto duchu ke laděn nový klip sbírky a propagační letáčky.
Součástí kampaně je také Tříkrálový koncert, který v neděli 4. ledna od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize (ČT 1) a poté ze záznamu od 21 hodin ČRo 1-Radiožurnál. Koncert se koná v Hudební scéně Městského divadla Brno a je zamýšlen jako poděkování koledníkům, kteří rovněž zasednou v publiku. Na koncertě vystoupí Ewa Farna, Gypsy.cz, Miro Žbirka, taneční skupina Beat up, Zuzana Smetanová. Koncert budou moderovat herci Josef Pejchal a Radka Coufalová.

V rámci sbírky pořádá Arcidiécézní charita Praha Tříkrálový benefiční koncert vážné hudby v pondělí 5. ledna 2009 od 19.30 hodin v pražském Obecním domě. V rámci sbírky proběhne také řada koncertů i na jiných místech.
CharitaTříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.
Sbírka se koná každoročně již od roku 2001 (v roce 2000 proběhla pouze na Olomoucku). Do ulic obcí a měst v lednu 2008 vyšlo 13 659 kolednických skupinek, což představuje více než 40 000 dobrovolníků. Výnos Tříkrálové sbírky 2008 činil 60,8 milionů Kč. Během trvání celé sbírky se již podařilo získat kolem 370 milionů Kč.

Více informací naleznete na stránkách: www.trikralovasbirka.cz

Jan Oulík, tiskové oddělení, tel. 603 895 984, e-mail: jan.oulik@charita.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009010004-do-ulic-vychazeji-prvni-kolednici-trikralove-sbirky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku