Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) se vyjádřil k přípravě nového zákona o dobrovolnictví

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 12. 2. 2009 |

Na stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) je zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO z 8. ledna 2009. V něm se mimo jiné pod bodem 10 píše: „Výbor bere na vědomí informace o návrhu nového zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. Výbor je nespokojený s tím, že Ministerstvo vnitra ČR nezapojilo RVNNO do průběhu jeho přípravy…“

Více:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/legislativa-a-financovani/2008/8--ledna-2009-53344


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009020033-vybor-pro-legislativu-a-financovani-rady-vlady-pro-nestatni-neziskove-organizace-rvnno-se-vyjadril-k-priprave-noveho-zakona-o-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku