Hra GhettOut ukazovala dětem, jak se dostat z ghetta

| Autor: - Eva Haunerová, Český západ o.s. | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 3. 3. 2009 |

Počítačový klub v Dobré vodě u Toužimi Patnáct dětí z romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi si tento týden vyzkoušelo, jak těžké je uniknout hrozbě vystěhování. Počítačová hra GhettOut je zavedla do čtvrti Vybydlov, kde měly přesně jeden rok na to, aby získaly peníze na nové bydlení pro sebe a svou rodinu a unikly tak exekuci a vystěhování. Hru, která sklidila mezi dětmi velký úspěch, představilo v Dobré Vodě občanské sdružení Český západ spolu se Společností Tady a teď o.p.s.

Vysvětlit pravidla počítačové hry GhettOut přijeli dětem do Dobré Vody dva mladí lidé z plzeňské Společnosti Tady a teď, o. p. s., která je zároveň také jejím realizátorem. Hra simuluje sociální realitu a může být také snadno využita jako didaktický nástroj při vzdělávání.

„Lektoři ze Společnosti Tady a teď nejdříve mladším i starším dětem z Dobré Vody představili prostředí a legendu hry. Bavili se s dětmi o tom, jakými způsoby lze získat peníze a také o tom, jaké různé situace je ve hře mohou potkat,“ přibližuje úvod hry Jana Hynková, koordinátorka volnočasových aktivit ze sdružení Český západ. „Pak už hra děti zavedla do čtvrti Vybydlov právě v momentě, kdy se jako hlava rodiny dozvěděly, že dům, kde žijí, se bude bourat. Začaly jim ubíhat dny jednoho roku, který měly na to, aby sehnaly peníze na nové bydlení. Příležitostí, jak získat peníze, bylo mnoho. Některé děti podlehly svodům čtvrti a zkoušely peníze získat například hraním automatů nebo rychlou půjčkou. Když pro ně hra skončila, zjistily, že to nejsou cesty, které by je dovedly k cíli. Při druhém pokusu se zaměřily více na hledání a udržení práce,“ vysvětluje Jana Hynková. Na závěr lektoři s dětmi ještě znovu diskutovali o jednotlivých situacích ve hře a pomohli jim přemýšlet o tom, kde udělaly chybu a proč. „Přestože se nikomu nepodařilo nakonec vyhrát, děti hra zaujala a ukázala jim například to, že rychle získané peníze mohou vést jen k dalším problémům,“ shrnuje přínos hry Jana Hynková. Občanské sdružení Český západ navíc plánuje využití hry pro trénink v pracovně právních kurzech, které pořádá pro dospělé. Hru GhettOut si může každý zahrát přímo na internetových stránkách www.ghettout.cz, nebo si ji zde stáhnout a hrát ji i bez připojení na internet. Realizátorem hry je Společnost Tady a teď, která se věnuje sociální práci s rodinami, které žijí na okraji společnosti. Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí, poskytuje sociální služby a zapojuje občany do veřejného života. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.Více informací:
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 603 772 309, 602 663 513, e-mail: eva.haunerova(zavináč)cesky-zapad.cz

Český západ o.s.
Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi (Karlovarský kraj) od roku 2002. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti.

Poslání sdružení
Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

Naše činnost
- Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
- Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.
- Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.
- Vytváříme pracovní příležitosti a pomáháme s uplatněním na pracovním trhu.
- Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.
- Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.
- Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).
- Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.

Principy naší práce
- Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
- Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.
- Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti. - Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné plány, které se realizují.
- Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých rukou.
- Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.

Jak nám můžete pomoci
- Finančním příspěvkem na rekonstrukci nového komunitního centra
- Finančním příspěvkem na činnost Českého západu
- Materiálním darem – uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.
- Členstvím v Klubu přátel Českého západu
- Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
- Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi
- Zakoupením výrobků z obchůdku Českého západu
- Nabídkou propagace / reklamního prostoru

Klub přátel Českého západu
Členem klubu se může stát každý, komu je blízká naše činnost. Pro individuální příznivce činí roční příspěvek 1 200 Kč (100 Kč měsíčně) a pro firemní příznivce 4 800 Kč (400 Kč měsíčně). Členstvím v klubu získáte: členskou kartu, pravidelné informace o činnosti sdružení, jeden výrobek ročně z naší textilní dílny. Individuální dárci navíc získají slevu 10 % na ruční výrobky z naší dílny. Firemní dárci získávají možnost pozitivní prezentace jména firmy např. propagací na našich webových stránkách.

Obchůdek Českého západu o.s.
Obchůdek sdružení nabízí výrobky romských žen z Dobré Vody a to na různých trzích, ale i v internetovém obchodě na stránkách sdružení www.cesky-zapad.cz. Sortiment zahrnuje látkové tašky, kapsáře, kuchyňské zástěry, ubrusy a prostírání. Vše ručně šijí ženy z Dobré Vody, které v textilní dílně Českého západu získaly plnohodnotné zaměstnání. Více informací o sdružení a jeho činnosti naleznete na www.cesky-zapad.cz.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009030008-hra-ghettout-ukazovala-detem-jak-se-dostat-z-ghetta.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku