Na 16. ročníku Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 se nikdo nermoutil

| Autor: FoS ČR - Kazimír Janoška | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 17. 5. 2009 |

16. ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 Celkem 16 dětských a dospělých folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska, 1 soubor z Rumunska, 465 účinkujících a více než 4000 účastníků a hostů – taková je stručná bilance 16. ročníku Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009, který se uskutečnil ve dnech 8.–10. května 2009 v Tuchlovicích u Kladna. Jeho organizátoři – Folklorní sdružení České republiky, Folklorní unie Prahy a Středočeského kraje a obec Tuchlovice – připravili pro širokou veřejnost tradičně bohatý kulturní program pod názvem „V Tuchlovicích na pouti, ať se nikdo nermoutí“.

16. ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 Třídenní folklorní víkendové dostaveníčko milovníků lidové kultury zahájilo páteční odpolední „Floriánské zpívání a hraní“ muziky J. Vycpálka a souboru Děcka ze Skoronic v tuchlovickém kostele sv. Havla. Nevšední kulturní zážitek z jejich provenience umocnil pak večerní program „Vítejte u nás“ v koncertním centru NKC Nové Strašecí. Přítomnému publiku se zde představily folklorní soubory Čtyřlístek, Děcka ze Skoronic, muzika J. Vycpálka, Slezský soubor Heleny Salichové a rumunská Širiana.

16. ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 První vrchol festivalu přineslo sobotní odpoledne. V tuchlovickém letním kině shlédlo přeplněné hlediště téměř čtyřhodinový volně komponovaný pořad režisérky Zuzany Cílové „V Tuchlovicích na pouti, ať se nikdo nermoutí“. Jak už vyplývá ze samotné dramaturgické podstaty názvu, nejúčinnějšími „léky“ na rmoucení byly hudba, zpěv a tanec ve strhujícím tříhodinovém víru vystoupení hlavních protagonistů programu – folklorních souborů Gaudeamus, Jarošovci, Kytice, Notičky, Slezský soubor Heleny Salichové, Střední Rosénka, Šáteček, Širiana a Vrbina.

Druhý festivalový večer ukončily dva programy – pozdně večerní „Škola lidových tanců“, v níž si zájemci mohli pod vedením folklorních mistrů zkusit slezské a rumunské tance, a „Dostaveníčko pod lipami“ – folklorní nokturnou dospělých souborů a muzik, které se protáhlo bezmála až do úsvitu nedělního dne.

16. ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 Nejstarší folklorní festival v regionu středních Čech vyvrcholil v neděli dvě hodiny po poledni programem „Přijeli jsme na pouť“. V letním kině se na festivalových „prknech“ roztančily a rozespívaly folklorní soubory Čtyřlístek, Děcka ze Skoronic, Jarošáček, Malá Rosénka, Slezský soubor Heleny Salichové, Širiana a Vonička. I tentokrát nadšený potlesk zaplněného hlediště patřil nejen skvělým výkonům hudebníků, zpěváků a tanečník, ale i Aničce Pilařové a Filipu Cílovi – dvojici studentů, která s citem pro humorní nadsázku i komediální ironii dynamicky provázela diváky oběma hlavními festivalovými programy.

Samotný festival se však neomezil jen na uměleckou prezentaci předních folklorních souborů, jeho součástí byly i tři doprovodné programy – výstava fotografií Miloslava Perglera „Středočeský folklorní festival“ v NKC v Novém Strašecí, dále výstava fotografií Jiřího Svobody „Tuchlovická pouť“ v hale Hotelu Tuchlovice a výstava obrazů Zuzany Šípové s tematikou folkloru a krojů, instalovaná rovněž v hale Hotelu Tuchlovice.

I když závěrečné tóny festivalové znělky dozněly teprve před několika málo hodinami a na podrobné hodnocení 16. ročníku Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2009 je ještě brzy, již teď je v zřejmé, že znamenal další důležitý mezník ve folklorním životě regionu. Potvrdil, že i v dnešní době folklor aktivně oslovuje široké vrstvy obyvatelstva, je nástrojem vstřícné komunikace mezi různými sociálními vrstvami společnosti a současně i výrazem dobrovolné, finančně nehonorované práce bezpočtu milovníků a nadšenců folkloru.

FoS Podle slov předsedy Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenici, „folklor ve středních Čechách píše své nové stránky především díky desítkám dětských a dospělých folklorních souborů a jejich vedoucích. Jim především proto patří upřímné poděkování za nevšední umělecký prožitek, který si ve svém srdci určitě odnesl z Tuchlovic každý, kdo sem v průběhu tří svátečně víkendových dnů zavítal na festival. Náš dík však patří i lidem, kteří z pozice svého funkčního postavení v zaměstnání nebo ve veřejné správě mají k folkloru hodně blízko, citlivě vnímají jeho potenciál pro obohacování kulturního a společenského života ve městech a obcích, nemluvě o jeho nezastupitelnosti při posilování národní identity v multikulturní globalizované Evropské unii i celém světě. Za všechny si dovolím jmenovat starostu obce Tuchlovice Karla Burdu, předsedkyni Folklorní unie Prahy a Středočeského kraje Janu Svobodovou, ředitele festivalu Bohumila Chocholu a tajemníka festivalového výboru Vladimíra Sochora. Na druhé straně nepochybuji, že k dalšímu posílení prestiže folklorních festivalů v Tuchlovicích určitě přispěla i přítomnost významných hostů – náměstka hejtmana Středočeského kraje Marcela Hraběte a 1. náměstka primátora města Kladno Miroslava Beníška, resp. poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Anny Čurdové“.

Festival finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajský úřad Středočeského kraje a obec Tuchlovice.
Mediálními partnery byly Český rozhlas, Radio Prohlas, Radio RELAX, ACR Alfa, s. r. o., agentura propagace ČR, Dětská tisková agentura DTA, Zlaté stránky, Česká centrála cestovního ruchu, Spáva českých center a časopis FOLKLOR.
foto Jiří Janda


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009050042-na-16-rocniku-stredoceskeho-folklorniho-festivalu-tuchlovicka-pout-2009-se-nikdo-nermoutil.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku