Poselství Zpěváčka 2009: Dětský folklor roste na dobrých kořenech tradic

| Autor: FoS ČR - Kazimír Jánoška | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 28. 5. 2009 |

Jan Olexa z Dubňan - Zlatý Zpěváček 2009, vítěz celostátní soutěže dětských folklorních zpěváků Jubilejní 15. ročník celostátní postupové soutěže dětí v interpretaci lidových písní Zpěváček má od neděle 17. května 2009 svého oficiálního vítěze – Jana Olexu z Dubňan. Podle předsedy poroty Jana Rokyty a dalších odborníků – folkloristů však vyhrálo všech 50 dětí, které prošly úspěšně sítem jednotlivých kol až do závěrečného finále ve Velkých Losinách. Uspět totiž v náročné konkurenci téměř 6000 dětí ve věku 10–15 let, které se letos zúčastnily základních kol soutěže Zpěváček 2009, nebylo zrovna lehké.

Finalisté soutěže Zpěváček 2009 v Termálních lázních Velké Losiny, ale i samotnou porotu, která musela rozhodovat podle striktně daných kritérií – tj. podle výběru soutěžních písní vzhledem k věku interpreta, hlasových a intonačních schopností, zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu, výrazu a přirozeného projevu a schopností spolupráce s doprovodnou hudbou.

Finále dětské folklorní soutěže Zpěváček 2009 Po zkušenostech z minulých ročníků totiž očekávala, že i v jubilejním roce budou dívčí hlasy dominovat nad chlapeckými. Leč nestalo se tak, protože i na dalších místech se umístili chlapci, byť společně s děvčaty. Podle názoru legendy slovenského folkloru, Mirka Dudíka, primáše Orchestru lidových nástrojů – externího hudebního tělesa Slovenského rozhlasu Bratislava, svědčí posílení chlapeckého elementu v soutěži o stále vyšší úrovni celého „zpěváčka“ již od základních kol až po finále. Dětským talentům je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku věnována stále větší pozornost, relativně v masovém měřítku se systémově daří zapojovat chlapce a děvčata do různých pěveckých, tanečních a dalších aktivit s folklorních tematikou, která se tak stává specifickou součástí jejich životního stylu.

Jubilejní 15. celostátní finále Zpěváček 2009 vskutku potvrdilo to, co nám upřímně závidí zahraničí – vysoce rozvinutý systém základního uměleckého školství, cílevědomou práci s folklorními soubory a vysoce funkční organizaci v podobě Folklorního sdružení ČR.
Je však namístě dodat, že tento systém by byl málo platný bez obrovského zázemí obětavých učitelů a vedoucích folklorních souborů, nemluvě o podpoře ze strany rodičů a dalších příznivců lidové kultury.

Starosta Velkých Losin se zahraničními hosty finále dětské folklorní soutěže Zpěváček 2009 Ve Velkých Losinách, v tří tisícové obci v malebném údolí řeky Desné, které je jedním z nejnavštěvovanějších míst podhůří Jeseníků, jich byly téměř čtyři stovky. V hojné míře byli rovněž zastoupeni i primáši lidových muzik; prakticky z celé republiky přijeli do folklorní velkolosinské „výhně“ vyhlížet nové talenty.
Nechyběla samozřejmě ani média, v první řadě Český rozhlas a Česká televize. Pracovníci jejich regionálních studií a v Olomouci a v Ostravě zde natáčeli finálový průběh celé soutěže, záznamy odvysílají v rámci programových schémat v příštích dnech.

K pořizování zvukového záznamu však měli pracovní rozhlasu o jeden důvod víc. Jeho meritum výstižně vyjádřil generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík: „Jsem velmi rád, že část zpěváčků doprovázel Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů – BROLN. Jeho členové jsou skvělí hudebníci a dětem poskytli ten nejlepší doprovod a podporu pro jejich výkon…“ Pro velkého obdivovatele a přítele velkolosinské dětské folklorní scény to byla již desátá osobní účast na finále „zpěváčka“.
Možná i proto, anebo zcela určitě proto na závěr zdůraznil: “Pokaždé jsem držel a neustále držím palce všem soutěžícím i organizátorům. Hluboce smekám před jejich energií a zaujetím pro krásnou věc.“

Finále dětské folklorní soutěže Zpěváček 2009 Předseda Folklorního sdružení Zdeněk Pšenica a starosta Velkých Losin Miroslav Kopřiva, představitelé hlavních pořadatelů celostátní soutěže Zpěváček 2009 (i všech předešlých ročníků), na závěr shodně konstatovali, že péče o děti není pouze péčí o jejich zdravý rozvoj a přípravu na život, kdy samy ponesou tíhu odpovědnost za další směřování společnosti. Je to současně péče o folklor a předávání jeho hodnot z pokolení na pokolení v podmínkách Evropské unie, kdy právě folklor a lidové tradice mohou – ale i musejí – jasně, trvale a nezvratně vymezovat identitu Čechů, Moravanů a Slezanů v multikulturním prostředí globalizovaného evropského kontinentu i celého světa.

Finále dětské folklorní soutěže Zpěváček 2009 O prestižním postavení v kulturním i společenském životě České republiky, které si Zpěváček vydobyl za patnáct let své existence, svědčí mj. i přítomnost předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, který převzal nad akcí osobní záštitu. Přítomen byl rovněž senátor Parlamentu ČR Adolf Jílek, a na nedělním finále nechyběl ani generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Závěrečného koncertu se zúčastnili představitelé Olomouckého kraje, partnerů, mediálních partnerů a sponzorů a další hosté.


Výsledková listina:

Zlatý Zpěváček 2009 – Jan Olexa z Dubňan

Stříbrný Zpěváček 2009 – Alžběta Hoffmanová z Pardubic a Jan Kočár z Valtic

Bronzový Zpěváček 2009 – Jakub Ošmera z Domažlic a Lenka Mrlinová z Liptálu

Cena Jaroslava Juráška – Kristýna Šigutová
Cena předsedy Sněmovny parlamentu ČR Miloslava Vlčka – Alžběta Hoffmanová
Cena hlavního partnera Antonína Koláčka, MAITREA – Marie Prokšová z Jihlavy
Cena starosty Velkých Losin Miroslava Kopřivy – Jan Olexa z Dubňan
Cena jednatele Termálních lázní Velké Losiny Martina Plachého – Josef Zámečník ze Strání
Cenu generálního ředitele HZS ČR Miroslava Štěpána – Jan Kočár z Valtic
Cena senátora Parlamentu ČR Adolfa Jílka - Kamila Šošovičková z Lužic
Cena generálního ředitele Povodí Moravy Miroslava Dudy – Jan Olexa z Dubňan
Cena Asociace průvodců ČR – Jakub Ošmera z z Domažlic

Poznámka: Vystoupení vítězů soutěže Zpěváček 2009 doprovázel Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Muzika Harafica z Uherského Hradiště.

Foto Jiří Janda


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009050070-poselstvi-zpevacka-2009-detsky-folklor-roste-na-dobrych-korenech-tradic.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku