Junák a Klub Pathfinder uzavřeli Dohodu o přátelské spolupráci

| Autor: redakce | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 8. 6. 2009 |

Junák - svaz skautů a skautek ČRKlub Pathfinder Ve čtvrtek 21. května 2009 podepsali v Praze starosta Junáka Josef Výprachtický - José 2 a předseda Klubu Pathfinder David Čančík - Dawy Dohodu o přátelské spolupráci mezi oběma sdruženími.
Nejedná se vlastně o žádnou velkou novinku, Junák- svaz skautů a skautek ČR a Klub Pathfinder již řadu let spolupracují, například v rámci duchovního odboru. Společně pořádají soutěž ve znalostech Bible „Stezka písmáků“, pathfindeři se již tradičně účastní Pražské lesní školy či České instruktorské lesní školy. Z tohoto úhlu pohledu není ve čtvrtek 21. května podepsaná dohoda ničím jiným, než stvrzením stávající spolupráce. Není však jen ohlédnutím za minulostí – je také výhledem do budoucnosti.
I nadále si tak obě sdružení budou vzájemně sdílet informace o výchově, spolupracovat v oblasti duchovní výchovy, podporovat se, poskytovat si časopisy a metodické materiály. Umožní vzájemnou účast na vzdělávacích a jiných celostátních akcích i využití základen a tábořišť.
Vedení Junáka i Klubu Pathfinder proto doporučují svým oddílům, aby v duchu uzavřené dohody rozvíjely vzájemnou spolupráci na místní úrovni.Klub PathfinderObčanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder
organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho politickou nebo konfesijní příslušnost. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření.

Klub Pathfinder spolupracuje při své práci s dětmi a mládeží s humanitární organizací ADRA. Pomáhejte nám pomáhat!

www.pathfinder.czJunák - svaz skautů a skautek ČRJunák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Junák – česká skautská organizace
Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

…skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka…

www.skaut.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009060027-junak-a-klub-pathfinder-uzavreli-dohodu-o-pratelske-spolupraci.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku