Cenu Přístav vnímám jako impuls k další činnosti pro pražské děti a mládež

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: rozhovory | Vydáno dne: 5. 7. 2009 |

Laureátka Ceny Přístav, ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas Rozhovor s laureátkou Ceny Přístav 2009 ing. Marií Kousalíkovou, náměstkyní primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas.
Cenu Přístav uděluje každoročně Česká rada dětí a mládeže vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu aktivit dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících.

Jak jste prožívala vlastní dětství?
Jsem z malého města na Vysočině. Hrála jsem na housle, protože děda hrál v kapele a všichni si to přáli. Moc mi to nešlo. Jinak jsme běhali venku, v zimě bruslili na řece, lyžovali a sáňkovali, v létě se koupali a jezdili na kole. To byla jiná doba.

Máte vlastní zkušenosti z vedení nějakého kolektivu dětí či mládeže?
Ne, ale mám 5 vnuček, to už je malý kolektiv – a strašně neposlušný.

Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas, mezi dětmi Proč jste si vybrala právě tuto oblast – školství a neziskových organizací dětí a mládeže? Čemu konkrétně se ve své funkci na pražském Magistrátě věnujete a jak dlouho tuto funkci zastáváte?
To byla smutná náhoda, která mi umožnila poznat a vyzkoušet si něco jiného než je moje profese. Volební období mám od roku 2006 do 2010.
Ing. Marie Kousalíková Ve vedení města působím ve funkci náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas od 30. 11. 2006. Mou snahou je především rozvoj dlouhodobě podfinancované oblasti školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnosti v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času vytvářím především prostor pro spolupráci s organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží.
Děti a mládež do 26 let tvoří cca 25 % populace občanů města. Pražská mládež, která žije v tomto ohraničeném prostředí velkoměsta, má své specifické zvláštnosti, proto věnuji uvedené problematice značnou pozornost.
Volný čas se stal v současnosti významným sociálním fenoménem. Jeho naplňování je otázkou životního stylu vycházející z hodnotové orientace každého z nás. Volný čas je jak příležitostí pro uspokojování nejrůznějších potřeb, tak rizikem především pro děti a mládež v podobě společenských a sociálně negativních jevů, proto zde významnou roli hraje výchova v rodině s navazující rolí škol a především subjektů s širokou volnočasovou nabídkou.
Nabídku na území Prahy zajišťují příspěvkové organizace, domy dětí a mládeže (13 těchto zařízení zřizuje hl. m. Praha) a nestátní neziskové organizace.

Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas, mezi dětmi Který konkrétní počin na poli dětí a mládeže považujete za svůj osobní úspěch?
Tato otázka je velice složitá, obtížně se dá vyspecifikovat jeden konkrétní počin. Mezi nejvýznamnější úspěchy bych zařadila dvě věci.
Jsem ráda, že se mi daří postupně získávat finanční prostředky na opravy škol i školských zařízení
V oblasti volného času prosazuji systematický přístup v rámci práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. V letošním roce budou mít všechny domy dětí a mládeže během letních prázdnin otevřené volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež, které spolu s příměstskými tábory komplexně pokryjí možnou poptávku po aktivním trávení volného času během léta v hl. m. Praze.

Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, předává Cenu Přístav náměstkyni pražského primátora Marii Kousalíkové Chystáte nějaký zajímavý projekt, o němž můžete něco prozradit?
Aktuální projekt je Léto pražských dětí s atraktivním programem, který vznikl na základě spolupráce města a domů dětí a mládeže, které budou zajišťovat programovou náplň pro několik tisíc pražských dětí. Tento typ nabídky o letních prázdninách je specifický tím, že se odehrává většinou ve městě a jeho nejbližším okolí, pro děti je připravován celodenní program, ale k večeru se účastníci vracejí do svých domovů. Takto pojaté cykly celodenních programů jsou jednak určeny dětem, které nemají zájem o klasický pobytový tábor, a jednak usnadňují rodičům celodenní péči o potomka ve městě v době jeho prázdnin, kdy oni sami jsou v zaměstnání.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých DDM.

Máte vlastní děti? A jsou (byly) členy nějakého sdružení, oddílu?
Mám dva dospěláky a pět vnuček. Všichni sportují. Vnučky – akrobatický rockenroll, basketbal, moderní pětiboj, v DDM koně, rekreačně téměř vše, i dvojčata (3 roky) už lyžují.

Prozradíte čtenářům, jaké jsou Vaše koníčky – co děláte nejraději, když nemusíte pracovat?
Nejraději lenoším a čtu, ale rodina mě moc nenechá, a tak stále něco podnikám. Nejraději chodím s dvojčaty do ZOO.

Chcete něco vzkázat čtenářům?
Jsem si velice dobře vědoma náročnosti dobrovolné práce s dětmi a mládeží. Je naprosto úžasná především vzhledem k společnému snažení ve prospěch naší mladé generace, aby byla dobře připravena do života, aby z ní vyrostli slušní, rozumní a chytří lidé.
Volnočasové aktivity jsou dnes nedocenitelným potencionálem výchovného i sebevýchovného působení, pomáhají dětem a mladým lidem integrovat se do života města i aktivně se podílet na jeho rozvoji. Politika města vůči jejich volnému času může přispět k oslabení důsledku negativních jevů, které s sebou život ve velkoměstě přináší.
V neziskové sféře působí stále ještě značný počet dobrovolníků, kteří vykonávají činnost vedoucích a instruktorů ve svém volném čase včetně víkendů a dovolené. Všem, kteří se na těchto aktivitách podílíte, patří za vykonávanou práci velké poděkování. Není nic důležitějšího než vynakládání finančních prostředků na děti a mládež, protože jednou nám to vrátí.
Dětem bych popřála spoustu příjemných zážitků a krásné prázdniny.

Jaký je Váš názor na Bambiriádu?
Česká rada dětí a mládeže ocenila již poosmé pracovníky veřejné správy za podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže Cenou Přístav. Zleva: Marta Szücsová, Milan Naď, Marie Kousalíková, Lukáš Vlček a Josef Kula. Bambiriáda je pro mě největší přehlídka činností některých sdružení dětí a mládeže a domů dětí a mládeže. Je úžasné pozorovat spoustu dětských úsměvů, nadšení a zvídavost při ochutnávání nabídky jednotlivých organizací mezi břehy Vltavy uprostřed města.

Co pro Vás znamená udělení Ceny Přístav?
Byla jsem velmi příjemně překvapená, velice si toho vážím. Vnímám to jako ocenění mé práce a impuls k další činnosti, která bude podporovat pražské děti a mládež.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009070012-cenu-pristav-vnimam-jako-impuls-k-dalsi-cinnosti-pro-prazske-deti-a-mladez.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku