Pracovní skupina návštěvou u ministryně Kopicové

| Autor: Tomáš Novotný | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 15. 7. 2009 |

Na návštěvě u ministryně školství (zleva): Petr Halada (ČRDM), Josef Výprachtický (ČRDM), ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, Tomáš Novotný (ČRDM) a Jan Kocourek (MŠMT)V úterý 14. července 2009 přijala ministryně školství Miroslava Kopicová zástupce České rady dětí a mládeže (ČRDM) Petra Haladu, Tomáše Novotného, Aleše Sedláčka a Josefa Výprachtického. Setkání se účastnil i Jan Kocourek, náměstek, pod jehož pravomoc spadá práce s mládeží.
Na programu schůzky byla zejména problematika evropských fondů – přítomní zástupci spolků si posteskli v tom smyslu, že současné nastavení výzev pro podávání projektů dětským a mládežnickým spolkům de facto znemožňuje o evropské prostředky žádat. Paní ministryně vyjádřila v tomto smyslu pochopení a slíbila, že se věcí bude zabývat.

Vyzvala přítomné zástupce spolků, aby formulovali do konce srpna své podněty v tomto smyslu písemně. Řeč byla také o práci Komory mládeže, jejíž činnost se rozeběhne opět po prázdninách, o vleklém problému dobrovolnictví, resp. o tom, že současná právní úprava na dobrovolníky ve sdruženích vůbec nepamatuje. crdmJosef Výprachtický požádal jménem spolků, které mají v držení majetek bývalého SSM, zda by vláda nemohla modifikovat vládní usnesení, které velmi striktně omezuje nakládání s majetkem, resp. s výnosy z něj – i pro tento návrh Miroslava Kopicová vyslovila pochopení.

Náměstek Jan Kocourek přislíbil pomoc při zpracování analýzy financování činnosti s dětmi a mládeží – pro zástupce spolků zde byla inspirativní obdobná analýza na poli sportovním. Vítaný byl příslib obou zástupců resortu školství o výši dotací pro rok 2010. Paní ministryně i její náměstek se opakovaně vyjádřili v tom smyslu, že by prostředky určené pro činnost spolků neměly být v roce 2010 kráceny.
Celé hodinové jednání se neslo v přátelském duchu.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009070031-pracovni-skupina-navstevou-u-ministryne-kopicove.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku