Diskuse u kulatého stolu nad zněním zákona o dobrovolnictví

| Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 24. 9. 2009 |

Kulatý stůl nad zněním zákona o dobrovolnictví, září 2009Při naší poslední návštěvě u paní místopředsedkyně Senátu PaeDr. Aleny Gajdůškové nám bylo nabídnuto uspořádání kulatého stolu s předkladateli zákona o dobrovolnické službě, tedy ministerstvem vnitra. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) připravovanou novelu zákona několikráte připomínkovala. Poslední návrh ze strany ministerstva vnitra byl ze začátku prosince 2008. Mgr. Jiránek, který má tuto agendu na ministerstvu vnitra na starosti, nás překvapil úplně novým zněním, které se naštěstí od toho prosincového lišilo spíše kosmeticky.

Kulatý stůl nad zněním zákona o dobrovolnictví, září 2009; v popředí Pavel Trantina, MŠMT Nutno konstatovat, že postoj předkladatele se posouvá správným směrem, tedy směřuje k zrovnoprávění všech skupin dobrovolníků.
Současná platná verze totiž dobrovolničení v našich sdruženích úplně ignoruje. Nový návrh již v první části legalizuje dobrovolnický vztah organizace – dobrovolník i v organizaci našeho typu. Nicméně v druhé části návrhu zákona, kde se hovoří již o dobrovolnické službě, zapovídá zapojení se členům organizace, pakliže by jeho organizace získala akreditaci.
Kulatý stůl nad zněním zákona o dobrovolnictví, září 2009; v popředí Aleš Sedláček, předseda ČRDM Tedy uvedeme-li modelový příklad: Pokud by se např. Liga lesní moudrosti rozhodla realizovat nějaký sociální program, a obohatit tak svou činnost, požádala by o akreditaci na MV. Mohla by požádat o dotaci na administraci programu, na tuto práci by ale musela oslovit dobrovolníky "z ulice" nebo členy jiných organizací. Toto nám připadá neopodstatněné a zatím nám nikdo z diskutujících nepřinesl argument, proč by tomu tak mělo být.

Jednání bude z iniciativy paní senátorky pokračovat a budeme se i v tomto sporném bodě snažit najít řešení.

Kulatý stůl nad zněním zákona o dobrovolnictví, září 2009 Jednání se účastnili:
Alena Gajdůšková, místopředsekyně Senátu PS ČR
Lenka Bennerová, asistenka senátorky Gajdůškové
Aleš Sedláček, předseda ČRDM
Tomáš Novotný, předseda A-TOM
Martin Bělohlávek, místopředseda Pionýra
Jana Heřmanová, ředitelka odboru pro mládež MŠMT
Pavel Trantina, ředitel odboru pro záležitosti EU MŠMT
Radek Jiránek, MV
Hana Frištenská, vedoucí oddělení a tajemnice RVNNO
Jiří Tošner, předseda Hestia, o.s
Štěpán Drahokoupil, asistent senátora Jermáře
Jindra Pařízková, Amnesty international


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009090064-diskuse-u-kulateho-stolu-nad-znenim-zakona-o-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku