Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje střední školy o aktuálním stavu příprav nové maturitní zkoušky

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 18. 10. 2009 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souladu se školským zákonem k realizaci ve školním roce 2009/2010 nový model maturitní zkoušky. Připravilo také vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Od května 2009 probíhala školení pedagogických pracovníků. Příprava nové maturitní zkoušky měla být spuštěna v roce 2010. Bohužel však sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh změny školského zákona, v němž byla realizace nové maturitní zkoušky odložena na školní rok 2010/2011. Návrh na tuto změnu byl zaslán k vyjádření Senátu Parlamentu ČR, který jej projednal a schválil na své schůzi 7. října 2009. Po očekávaném podpisu prezidentem republiky vstoupí v platnost uveřejněním ve Sbírce zákonů.

Podle textu novely zákona „žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010, konají maturitní zkoušku podle právních předpisů účinných do 31. srpna 2009".
Zjednodušeně řečeno, maturitní zkouška v roce 2010 se bude řídit původní vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích…

Více:
http://www.msmt.cz/statni-maturita/informace-o-aktualnim-stavu-priprav-nove-maturitni-zkousky


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009100040-ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-informuje-stredni-skoly-o-aktualnim-stavu-priprav-nove-maturitni-zkousky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku