Chaloupky v novém kabátě - veřejná sbírka skončila úspěchem

| Autor: Chaloupky o. p. s. | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 1. 11. 2009 |

Ekologické středisko Chaloupky na Vysočině - amfiteátr na Den Země 2009 Středisko Chaloupky ukončilo veřejnou sbírku s názvem „Chaloupky v novém kabátě“ zaměřenou na získání prostředků pro rekonstrukci střediska. Celkové výnosy sbírky dosáhly částky 255.314,80 Kč. Veškeré výnosy sbírky s výjimkou bankovních poplatků byly použity pro rekonstrukci a opravy, které provádí Český svaz ochránců Kněžice jako vlastník areálu Chaloupky.

Ekologické středisko Chaloupky na Vysočině - pocitová stezka na Ostrůvku „Při zahájení sbírky v roce 2003 jsme si dali jako cíl dosáhnout částky 200.000 Kč. V té době nám to připadalo jako hodně vzdálený cíl. Neměli jsme žádnou zkušenost, nejsme žádnou velkou organizací, která může do kampaně vložit velké prostředky. Spoléhali jsme zejména na okruh lidí, kteří na Chaloupky jezdí, kteří nás navštíví a tak mají představu o naší činnosti. V začátku sbírky nám pomohl grant Nadace VIA, z kterého jsme uhradili propagační materiály pro sbírku. Nakonec jsme však cílovou částku překročili. Získané prostředky nám pomohly při rekonstrukci areálu Chaloupek a byly zejména použity pro adaptaci podkroví na dvě velké ložnice, každá pro 15 dětí. Všem našim příznivcům patří velké poděkování. Při návštěvě ve středisku se mohou přesvědčit, jak rekonstrukce zlepšila podmínky pro ekologické vzdělávací programy,“ shrnul přínosy sbírky Jozef Zetěk, ředitel střediska.

Dary v rámci veřejné sbírky poskytli středisku rodiny, jednotliví příznivci, živnostníci a také školy, kde sbírku pro Chaloupky organizovali sami žáci či jejich učitelé. Celkem středisko přijalo více než 200 darů, jejichž výše se pohybovala od 20 Kč do 10.000 Kč. Jedná se o dary, u kterých jsou dárci známi. Další desítky až stovky dárců přispěli do pokladniček umístěných ve středisku Chaloupky, v Jihlavě, Telči a Třebíči.

Vzhledem k úspěchu první chaloupecké sbírky středisko připravuje sbírku další, tentokráte zaměřenou na rozvoj a vybavení areálu Chaloupky a detašovaného pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Na rozdíl od předešlé sbírky středisko využije také formu rádcovské SMS zprávy. O vyhlášení nové sbírky budeme širokou veřejnost informovat po jejím schválení Krajským úřadem kraje Vysočina.

Chaloupky o. p. s. - logo Chaloupky o.p.s. se dlouhodobě věnuje jednodenním i pobytovým programům pro školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou. V rámci programů děti a dospělí zažijí pobyt v přírodě, pozorování rostlin a živočichů, krmení hospodářských zvířat na dětské farmě, rukodělné činnosti a spoustu dalších doteků přírody a života na venkově. Programy jsou realizovány ve středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky nedaleko Kněžic a ve středisku ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.

Více informací na www.chaloupky.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009110001-chaloupky-v-novem-kabate-verejna-sbirka-skoncila-uspechem.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku