Práce s diverzitou na školách

| Autor: Tisková zpráva - British Council | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 1. 4. 2010 |

Inkluzivní škola, logoUčitelé českých škol získávají novou inspiraci a metodickou podporu pro práci (nejen) s jazykově a kulturně diferencovanou třídou. META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Fakulta humanitních studiíCzechkid, logo Univerzity Karlovy v Praze, British Council a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přinášejí nové metody práce s diverzitou na školách. Sdružení META představuje nový portál www.inkluzivniskola.cz a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze přináší rozšíření již existujícího portálu www.czechkid.cz o nová témata.

V obou případech jde o účinné a inovativní nástroje, které reagují na aktuální situaci v oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání cizinců.
Portál www.inkluzivniskola.cz byl vytvořen za účelem podpory pedagogů při práci s žáky-cizinci. Obsahuje informace potřebné k začleňování těchto žáků do školního prostředí. Již svým názvem portál směřuje k podpoře školy, která odpovídá na podněty všech žáků a rozvíjí jejich individuální možnosti, což u žáků z odlišného sociokulturního prostředí vyžaduje z počátku nemalé úsilí. Portál se snaží napovědět, jak na to.
„Portál je rozdělen do pěti sekcí, které se zabývají češtinou jako cizím jazykem, definicí nově příchozích, bariérami při vstupu do našeho školství, organizací začleňování cizinců do vzdělávacího systému a pedagogickou prací s diverzitou,“ vysvětluje Zuzana Vodňanská, ředitelka sdružení META. „Věříme, že se portál stane pro učitele užitečnou pomůckou.“

Czechkid je portál pro multikulturní výchovu, který pomocí příběhů a dialogů deseti dětských postav nabízí soubor témat a metod, jak s diverzitou pracovat ve třídách. Mezi dětmi je Jami, azylant z Iráku, Olga z Ukrajiny, jejíž rodiče u nás dostali trvalý pobyt, nebo Andrea a Daniel, kteří mají romské kořeny. Jazykem blízkým dnešním teenagerům si vyprávějí o svých rodinách, náboženství, koníčcích a kamarádech, o tom, jak je to „u nich“.
„Webová aplikace Czechkid vznikla na Univerzitě v Chichestru v UK. Na základě tohoto nápadu vznikl samostatný český projekt, který odpovídá naší situaci, “ řekla autorka Czechkid Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK. Czechkid vznikl již v roce 2007. Od té doby se však mnoho věcí změnilo, některá témata přibyla. V letošním roce tedy nabízíme šest nových témat týkajících se Čechů a Židů, islámu, veřejného prostoru a rasistických a neonacistických skupin, vyloučených lokalit, antirasistických skupin a neonacizmu. „Jsou to témata, která v současné době velmi rezonují a cítili jsme potřebu mluvit o nich více,“ říká Dana Moree. Žáci a studenti zde najdou úkoly, otázky a kvízy, pedagogové informační a metodické texty a odkazy na související odborná témata.

Projekt Czechkid, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se mezi pedagogy i studenty stal oblíbeným. Dana Moree tvrdí: „Zkušenosti zatím ukazují, že Czechkid funguje, žáci, studenti a učitelé s ním pracují rádi. Plánujeme stránky aktualizovat i nadále, aby tak reagovali na stále se měnící prostředí.“

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010030077-prace-s-diverzitou-na-skolach.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku