Ministerstvo školství vyhlásilo dva dotační programy pro rok 2010 - v oblasti uměleckého vzdělávání a integrace cizinců

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 13. 4. 2010 |

Jedná se o  "Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2010" a "Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2010".

Podrobnosti na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-cinnosti-obcanskych-sdruzeni-pusobicich-v-4
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-programu-msmt-na-podporu-aktivit-v-oblasti-1

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010040029-ministerstvo-skolstvi-vyhlasilo-dva-dotacni-programy-pro-rok-2010-v-oblasti-umeleckeho-vzdelavani-a-integrace-cizincu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku