O. s. Český západ pracuje dlouhodobě v sociálně vyloučené komunitě - nyní vytváří metodiku práce s Romy a mění proto své vedení

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 2. 5. 2010 |

Občanské sdružení Český západ začíná vytvářet metodiku komunitní práce, která se v Dobré Vodě osvědčuje jako účinný způsob práce se sociálně vyloučenými občany. Zpracování metodiky povede dnes již bývalá výkonná ředitelka sdružení Jana Kosová. Vedení Českého západu převezme Soňa Vašíčková, která ve sdružení má několik let na starost úspěšnou agendu zaměstnanosti v sociálně vyloučené komunitě v Dobré Vodě.

Více:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-89

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010050004-o-s-cesky-zapad-pracuje-dlouhodobe-v-socialne-vyloucene-komunite-nyni-vytvari-metodiku-prace-s-romy-a-meni-proto-sve-vedeni.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku