Západočeská Diakonie ČCE představuje projekt SOS rodina - pomoc pro rodiny s dětmi

| Autor: - Vendula Kodetová, Diakonie ČCE | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 15. 5. 2010 |

<i>foto archiv DČCE</i>Mezinárodní den rodiny oslavíme již 15. května 2010!
SOS Rodina nabízí na území Plzeňska a Rokycanska pomoc rodinám, jež řeší dílčí a přechodné problémy, ale poskytuje také dlouhodobou podporu rodinám v závažné, krizové životní situaci.

Plzeňská a rokycanská Diakonie ČCE propojily vlastní provozované sociální služby a vytvořily v regionu pevnou síť pomoci pro rodiny s dětmi. Vznikl tak prostor potřebný pro návaznost terénní a odborné ambulantní péče. Dvě úzce spolupracující střediska - Centrum podpory rodiny v Rokycanech a Centrum SOS Archa v Plzni – vytvořila projekt s příhodným názvem SOS Rodina. Pro ohrožené rodiny s dětmi jsou zajištěna ambulantní místa v Plzni a Rokycanech a působí zde terénní pracovníci, dostupní pro široké území Rokycanska a Plzeňska.

„Dle informace Plzeňského kraje žije na zdejším území 230 členů ohrožených rodin starších 15 let, kteří pomoc nutně potřebují. Z našich statistických údajů vyplývá, že se v úhrnu jedná minimálně o 110 takových rodin. Ty mají většinou kumulované problémy a jejich podpora trvá v řádu jednoho a více let. Některé rodiny dokonce bez naší trvalé pomoci nejsou schopny fungovat ani na té nejzákladnější úrovni“, sděluje k situaci Bc. Petr Neumann, ředitel střediska DČCE v Rokycanech.

SOS rodina Hlavním cílem projektu je účinnější koordinovaná pomoc, která zahrnuje mj. také zkrácení čekací lhůty u specialistů z běžně několikaměsíčních termínů na 14 dní a poskytování podpory o 20 % širšímu okruhu klientů než dosud. Tzv. ohrožené rodiny přicházejí zejm. s mnohočetnými problémy, kdy je vážně narušena funkčnost rodiny vedoucí k zajištění potřeb dítěte a jeho zdravého vývoje. Rodiče s nedostatkem kompetencí ztrácejí šanci zajistit dítěti bezpečný domov. Rodina je pak v důsledku ohrožená špatným sociálním, biologickým a psychickým vývojem.

Více informací o projektu naleznete na webu http://rokycany.diakoniecce.cz/sos-rodina.

Diakonie českobratrské církve evangelické Charakteristika služeb, která poskytují střediska DČCE po celé ČR
Diakonie ČCE je druhou největší neziskovou organizací sociální péče v ČR s déle než dvacetiletou působností. Poskytuje služby na více než 40 místech po celé ČR. Diakonie ČCE zajišťuje 124 registrovaných sociálních služeb, které denně pomáhají v přímé péči tisícům klientů ve složitých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Kontakt: rokycany@diakoniecce.cz

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010050040-zapadoceska-diakonie-cce-predstavuje-projekt-sos-rodina-pomoc-pro-rodiny-s-detmi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku