S MŠMT křížem krážem jižní Moravou kontrolovat dětské tábory I.

| Autor: Lucie Celbová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 6. 8. 2010 |

Zástupci sdružení YMCA T. S. se v době naší cesty nacházeli na táboře Kláskův Mlýn na Třebíčsku (foto: Lucie Celbová)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) letos tak jako každý rok v průběhu letních prázdnin kontroluje dětské tábory. Při těchto inspekcích se zaměřuje na tábory, jejichž pořadatelům poskytuje státní dotaci. Ministerští úředníci tak chtějí na vlastní oči vidět, jak se s těmito penězi v reálu nakládá. I letos jsme se jako Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) k těmto výjezdům připojili. V měsíci červenci jsme si vybrali cestu na jižní Moravu. Shodou okolností tři ze čtyř námi navštívených táborů byly pořádány členskými sdruženími ČRDM.

Takhle vypadá večerní nástup na táboře v Mlýnkách u Strážnice (foto: Lucie Celbová)První tábor, který jsme na této inspekční cestě s ministerskými úředníky navštívili, pořádalo sdružení YMCA v ČR. Respektive jeho větev sídlící na Moravě nesoucí název YMCA T. S. Na našem programu byla dále také návštěva dvou táborů pořádaných sdružením Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě. A onen poslední tábor uvedený v tomto výčtu byl organizován Centrem pro rodinu Hodonín. V jeho případě jsme měli možnost setkat se s typem tábora, kterému se říká příměstský. Tento typ táborů zaznamenává v současné době značný rozmach.

Ani pan radní Jiří Janda neušel sepsání protokolu o právě provedené ministerské kontrole (foto: Lucie Celbová)MŠMT se při těchto svých kontrolách zaměřuje převážně na zhodnocení hygienických podmínek na vybraném táboře, na úroveň stravování, ubytování, na programovou náplň pobytu, dále také na celkovou atmosféru tábora, na styl hospodaření, na vybavení místní lékárničky a rovněž na pořádek, který v prostorách tábora panuje. Ministerští úředníci se vždy na konci pohovoru s hlavním vedoucím tábora ptají, zda mají oni jako organizátoři těchto akcí na ministerstvo nějaké požadavky. Jsou tak dotazováni na to, jestli spatřují v současných podmínkách stanovených úřady pro táborníky nějaké problémy či zda by jim ministerstvo ze své pozice mohlo v něčem pomoci. Zástupci ministerstva se samozřejmě ptají i samotných dětí, jak se jim na táboře líbí. MŠMT každý rok během letních prázdnin takto navštíví zhruba 50 dětských táborů. Inspekčních cest se střídavě účastní všichni zaměstnanci Odboru pro mládež MŠMT. Letos dokonce i včetně jeho ředitelky, paní Jany Heřmanové. S tou jsme měli tu čest vyjet na letní tábory právě my. Ministerští úředníci během jednoho kontrolního dne navštíví zhruba tři až čtyři tábory. Tyto výjezdy podnikají zástupci ministerstva zhruba dvakrát do týdne, většinou ještě v doprovodu zástupce Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.

Z fotografie se na Vás usmívá členka vedení dětského letního tábora v Kláskově Mlýně (foto: Lucie Celbová)Jako první jsme na naší cestě navštívili tábor Kláskův Mlýn v Polici u Jemnice v okrese Třebíč. Jednalo se tedy o tábor, který pořádá břeclavské sdružení YMCA T. S. Pořadatelé tohoto tábora měli v onen den na úřední kontroly opravdu „štěstí“. Před námi se tu totiž zastavila kontrola z hygieny. O několik dní předtím na tábor dorazila zase kontrola z Magistrátu města Brna. Nebylo tedy divu, že hlavní vedoucí tábora Miloslav Fára byl z naší návštěvy již mírně unaven. Všechny tyto prohlídky však naštěstí dopadly dobře.

Tábor jsme bohužel zastihli téměř liduprázdný. Děti totiž chvíli před naším příjezdem vyrazily na výlet.
Problém, na který si pan Fára v závěru rozhovoru s ředitelkou Heřmanovou postěžoval, je nedostatek dětí, které se na jejich tábory hlásí. Kolegyně pana Fáry si pak ještě zanaříkala i nad finanční stránkou věci. Organizátorům tohoto tábora se totiž často stává, že při porovnání nákladů a výnosů dané akce zjistí, že jsou finančně v minusu.
Všichni oddíloví vedoucí na tomto táboře pracují jako dobrovolníci. Před nástupem do uvedené funkce musí projít několika školeními, mezi něž patří např. základy první pomoci nebo bezpečnost práce.

O návštěvě dalších tří táborů si budete moci přečíst na Adamu zítra.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010080014-s-msmt-krizem-krazem-jizni-moravou-kontrolovat-detske-tabory-i.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku