Plzeňští skauti podpoří prodejem vánočních dárků hendikepované děti

| Autor: Junák - český skaut - ORJ Plzeň | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 11. 12. 2010 |

Skauti dětem - vánoční stánek plzeňských skautů pomáhá - letos podpoří o.s. Motýl Už pojedenácté svůj tradiční vánoční stánek nazvaný „Skauti dětem“ otevřou skauti z plzeňského střediska „STŘELA“. Ve dnech 13. až 17. prosince vždy od 11.30 do 17.30 hodin v něm budou na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů prodávat originální vlastnoručně vyrobené dárky. Výtěžek z prodeje letos věnují plzeňskému občanskému sdružení MOTÝL, které peníze využije na zakoupení technického a materiálního vybavení svého rodičovského centra Vlnka.

Rodičovské centrum Vlnka, které o.s. Motýl provozuje, organizuje kroužky dětí zdravých i se zdravotním postižením „Náš vánoční stánek už je takovou charitativní stálicí. Za 11 let jsme podpořili řadu organizací, které dělají mnoho záslužné práce pro potřebné. Vloni jsme spolu s Plzeňany věnovali sdružení Ty a Já 20 116 Kč na zřízení keramické dílny pro tělesně a mentálně handicapované děti a mládež. V předchozích letech již podpořili činnost o.s. MOTÝL, plzeňskou Diakonii ČCE nebo Nadační fond Klíček, představuje myšlenku vánočního stánku skautská vedoucí Olina Dankovičová, jedna z jeho organizátorek. „U nás můžete nakoupit originální dárky, které jinde nenajdete a které Vaše blízké určitě potěší. Navíc pokaždé přispíváme na konkrétní věc. Každý, kdo si u nás něco koupí, se dozví, na co bude jeho příspěvek použit,“ dodává.

Vánoční stánek plzeňských skautů Ve stánku je možné zakoupit například ručně vyráběné vánoční přání, balicí papíry, mýdla, šperky, květinové brože, tašky, taštičky a penálky, svícny, vánoční dekorace a další originální dárky. K dostání budou i výrobky klientů se zdravotním postižením z terapeutických dílen MOTÝL. „Na výrobě a prodeji ve stánku se vždy podílejí malí, velcí, mladí i staří, skauti a skautky včetně jejich příbuzných a přátel. Učíme členy a členky svých oddílů všímat si svého okolí, hledat, kde a jak mohou být užiteční,“ říká Olina Dankovičová. „Už 11 let ukazujeme, že když se spojí síly a energie, dokážeme mnohé,“ doplňuje.

občanské sdružení Motýl Plzeň Občanské sdružení MOTÝL podporuje klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením (vyjma vad smyslových) a klienty s poruchou autistického spektra. Svou prací se snaží zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zkvalitňovat život klientů a podporovat osoby se zdravotním postižením při začleňování do běžné společnosti. Cílem rodičovského centra Vlnka, které Motýl provozuje, je smysluplné využití volného času formou výtvarných, vzdělávacích a pohybových kroužků dětí zdravých i se zdravotním postižením. „Hodně nás potěšilo, že jsme uspěli ve výběrovém řízení na adresáta letošní předvánoční skautské sbírky. Člověk si váží, když mu někdo podá pomocnou ruku,“ říká Jana Solničková, koordinátorka rodičovského centra Vlnka. „Díky novým pomůckám budeme moci kvalitněji poskytovat služby pro děti se zdravotním postižením i pro děti zdravé,“ uzavírá Jana Solničková.

Junák - svaz skautů a skautek ČR Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například roznášejí o Vánocích Betlémské světlo, organizují sbírky KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost – v září například akci Skauti dětem.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010120027-plzensti-skauti-podpori-prodejem-vanocnich-darku-hendikepovane-deti.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku