TANDEM zve na česko-německý seminář „Co dělat proti pravicovému extremizmu?“

| Autor: Tandem Plzeň | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 10. 1. 2011 |

logo koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Zajímá Vás, jak integrovat protirasistická témata do práce Vašeho sdružení, oddílu, klubu či střediska volného času? Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na česko-německý seminář pro oblast volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeži, který se pod názvem „Co dělat proti pravicovému extremizmu?“ uskuteční v termínu 18. až 20. února 2010 v Sebnitz v Sasku. Seminář je určen pro dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeži, od vedoucích kroužků, přes spolupracovníky středisek volného času po vedoucí nejširšího spektra oddílů.

Cílem semináře je zprostředkovat informační zdroje a materiály, poskytnout přehled o organizacích, které se tématu intenzivněji věnuji, nabídnout motivaci, inspiraci a praktické metody, jak téma semináře integrovat do přímé česko-německé práce s mládeži a v neposlední řadě umožnit výměnu zkušeností k tématu.

Na seminář jsou zváni zástupci organizací se zájmem o téma semináře a o nápady na zapojení prvku pedagogické práce proti rasizmu a pravicovému extremizmu do česko-německé spolupráce mládeže, příp. zástupci organizaci v daném tématu již aktivních a zkušených. Seminář samozřejmě nabídne mj. kontakt s účastníky z celého Německa.

Seminář pořádá TANDEM ve spolupráci se Vzdělávacím programem Varianty (Člověk v tísni o.p.s.) a Informačním a dokumentačním centrem pro práci proti rasizmu (Düsseldorf).

Datum: 18. 2. 2011 - 20. 2. 2011
Místo konání: SRN, Sebnitz

Cíle semináře:
• Zprostředkovat informační zdroje a materiály
• Poskytnout přehled o organizacích, které se tématu intenzivněji věnují
• Nabídnout motivaci, inspiraci a praktické metody, jak téma semináře integrovat do přímé česko-německé práce s mládeží
• Umožnit výměnu zkušeností k tématu

Informace a přihlášku najdete na:
http://www.tandem.adam.cz/akce/seminar-proti-pravicovemu-extremizmu Účastnický poplatek za seminář činí 400 Kč. TANDEM proplácí účastníkům 70 % nákladů na cestovné.
Přihlášky do 4. února.

Akci pořádá: Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Akce je určena pro: dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové
Kontakt na pořadatele: tandem@tandem.adam.cz, vanek@tandem.adam.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011010012-tandem-zve-na-ceskonemecky-seminar-co-delat-proti-pravicovemu-extremizmu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku